Direct naar inhoud

Interview Jelle Klaas van Stichting PILP

Gepubliceerd op:

Omtrent de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, overhandigd Discriminatie.nl een Mensenrechtenvlag aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de mensenrechten.  

Mensen van Stichting PILP met de Mensenrechtenvlag.

Overhandiging Mensenrechtenvlag 

Op 5 december 2023 heeft onze collega Melisa Gonzalez Ortega de mensenrechtenvlag uitgereikt aan Stichting PILP. Stichting PILP is de juridische bondgenoot voor onder andere belangenorganisaties, activisten, gemeenschappen die opkomen voor de mensenrechten. Stichting PILP kan helpen om juridische stappen als andere opties niet meer helpen. Wij spraken met Jelle Klaas van PILP over mensenrechten.

Fundamentele ondergrens

Mensenrechten zijn volgens Jelle Klaas de fundamentele ondergrens van de democratische rechtstaat. Ze zijn belangrijk om de democratische rechtstaat te waarborgen. Mr. Klaas voelt zich betrokken bij burgers en organisaties die voor hun mensenrechten opkomen en probeert ze ook bij te staan vanuit zijn werk bij PILP.

Mr. Klaas omschrijft de mensenrechten als rechten voor een ieder die bepalen wat een overheid precies wel en niet moet doen. Aan de ene kant bieden ze bescherming tegen de overheid omdat ze bepaalde dingen niet zomaar kunnen doen en aan de andere kant biedt het een ondergrens van wat een overheid moet bieden aan de burgers. Mensenrechten kunnen daarnaast ook ingeroepen worden tegen bedrijven.

Over het ontwerp van de vlag, geeft mr. Klaas aan dat het benadrukt dat iedereen mens is. Dit is interessant gezien de dehumanisering die heden plaatsvindt waarin sommige groepen mensen als minder medemens gezien worden. Met de vlag wordt er teruggegrepen naar de medemenselijkheid.

Behoorlijke levenstandaard

Voor mr. Klaas vormt het mensenrecht voor een adequate levenstandaard de basis voor de andere mensenrechten. In het geval iemand zich zorgen maakt om de levenstandaard is het niet mogelijk om te genieten van de andere mensenrechten en zijn deze vaak ook in het geding.

Mensenrechtenkwesties waar mr. Klaas zich zorgen over maakt is de dehumanisering en dat belangrijke mensenrechten zoals het recht op protest of het recht om niet gediscrimineerd te worden afgebrokkeld worden.

De politiek en de mensenrechten zijn volgens mr. Klaas direct verbonden, vanuit de politiek en situaties in het verleden zijn de mensenrechten ontstaan. Het is daarom zorgelijk, volgens mr. Klaas, dat door de politiek bepaalde situaties waarbij mensenrechten in het geding zijn goedgepraat worden door de politiek. Een voorbeeld die mr. Klaas noemt is de situatie waar vluchtelingen in de kou op straat moesten slapen. Mr. Klaas ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo zijn er steeds meer burgers en belangenorganisaties die opkomen voor hun rechten, gebruik maken van de rechten om zich uit te spreken en de straat op te gaan om te demonstreren.

Educatie

Volgens mr. Klaas is het fundamenteel en essentieel dat er educatie en bewustwording is over mensenrechten. Dit dient niet alleen op school aangeboden te worden maar overal. Het moet dan niet alleen gaan over wat er precies in Artikel 1 van de Grondwet benoemd wordt, maar er moet uitgelegd worden waarom deze mensenrechten belangrijk zijn. Waarom is het van belang voor de maatschappij dat iemand zich uitspreekt over een standpunt dat gedragen wordt door een minderheid. Waarom is het zo belangrijk dat elke verdachte recht heeft op een eerlijk proces. Op het moment dat er geaccepteerd wordt dat een mensenrecht niet voor een bepaalde groep geldt, is dit een afbrokkeling van het recht.

Jongeren zijn al betrokken. Het is van belang dat zij zich verdiepen in wat hun rechten zijn en zich uitspreken als een medeklasgenoot wordt gediscrimineerd in de klas. Als dit niet gebeurt wordt het genormaliseerd. De boodschap van mr. Klaas is dan ook voor de jongeren: Als je ergens niet mee eens bent, spreek je dan uit.

Concrete acties

Als concrete acties voor de overheid ziet mr. Klaas de 3 volgende stappen.

Stap 1: Stop met het schenden van mensenrechten

Stap 2: Uitleggen waarom mensenrechten belangrijk zijn

Stap 3: Handel op een goede manier

Voor de burgers benadrukt mr. Klaas het belang van het uitspreken en het opkomen voor je rechten.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen