Direct naar inhoud

Interview met Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland

Gepubliceerd op:

Rond 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, overhandigde Discriminatie.nl een Mensenrechtenvlag aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten.

Je ziet Astrid met de Mensenrechtenvlag.

Interview

Astrid, als voorzitter van COC Nederland, vertel eens, wat betekenen mensenrechten voor jou persoonlijk en hoe zet jij je in voor de mensenrechten?

Voor mij vormen mensenrechten de fundamenten van een rechtvaardige samenleving. Als voorzitter van COC Nederland richt ik mijn inzet specifiek op het waarborgen van de rechten van de LHBTI-gemeenschap. Dit betekent een voortdurende strijd tegen discriminatie en het actief pleiten voor gelijke behandeling.

Hoe zou je mensenrechten in eenvoudige bewoordingen uitleggen aan iemand die er niet bekend mee is?

Mensenrechten zijn eigenlijk basisrechten die voor iedereen gelden, ongeacht wie je bent. Denk aan het recht op vrijheid, gelijkheid en respect. Het is eigenlijk de garantie dat eenieder met waardigheid en zonder discriminatie kan leven.

En wat vind je eigenlijk van het ontwerp van de Mensenrechtenvlag en het verhaal daarachter?

Het ontwerp van de Mensenrechtenvlag vind ik enorm krachtig. Het symboliseert voor mij de eenheid van alle mensen. Het verhaal erachter inspireert me, omdat het herinnert aan het streven naar een wereld waarin ieders rechten worden gerespecteerd.

Persoonlijke prioriteiten

Welk mensenrecht vind je persoonlijk het belangrijkst en waarom?

Persoonlijk staat voor mij het recht op gelijkheid centraal. In mijn rol als voorzitter van COC zet ik me intensief in voor de gelijke behandeling van LHBTI-personen. Het idee dat niemand mag worden buitengesloten op basis van seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken of genderidentiteit is voor mij cruciaal.

En zijn er specifieke mensenrechtenkwesties waar je je momenteel het meest zorgen over maakt?

Momenteel maak ik me met name zorgen over de toenemende discriminatie en het geweld tegen LHBTI-personen wereldwijd. Het is van essentieel belang om hier actief tegen op te treden en solidariteit te tonen.

Politiek klimaat

Hoe beïnvloedt het huidige politieke klimaat volgens jou de bescherming van mensenrechten?

In het huidige politieke klimaat, waar de toon op internet steeds harder wordt en haat toeneemt, voel ik een ongunstige wind waaien voor de regenbooggemeenschap. Deze veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor de sfeer online, maar kunnen ook de bescherming van mensenrechten beïnvloeden door mogelijk restrictieve wetgeving en beleid.

En zie je eigenlijk positieve of negatieve veranderingen in de aandacht voor mensenrechten in het huidige politieke landschap?

Hoewel er positieve stappen worden gezet en er meer bewustzijn is, zijn er nog steeds aanzienlijke uitdagingen, vooral voor de rechten van minderheidsgroepen.

Specifieke rechten

Denk je dat bepaalde groepen momenteel ondervertegenwoordigd zijn in de bescherming van mensenrechten? Waarom?

Ja, wat mij betreft zijn transgender personen vaak ondervertegenwoordigd. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat hun specifieke behoeften worden erkend en beschermd.

Educatie en bewustwording

Hoe belangrijk vind je eigenlijk educatie en bewustwording als het gaat om het bevorderen van mensenrechten?

Educatie en bewustwording zijn van vitaal belang. Het is essentieel dat mensen begrijpen wat mensenrechten zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

En zou je eigenlijk iets willen veranderen of toevoegen aan het curriculum om mensen bewuster te maken van hun rechten?

Zeker, ik pleit ervoor mensenrechten op te nemen in het curriculum. Zo kunnen jongeren van jongs af aan begrijpen waarom deze rechten essentieel zijn.

Toekomstige generaties

Hoe denk je dat jonge mensen betrokken kunnen worden bij het bevorderen en beschermen van mensenrechten?

Door middel van inclusieve educatie en actieve betrokkenheid bij gemeenschapsactiviteiten kunnen jongeren leren over mensenrechten en gemotiveerd raken om bij te dragen aan positieve verandering.

En welke boodschap zou je eigenlijk willen doorgeven aan toekomstige generaties met betrekking tot mensenrechten?

Mijn boodschap aan toekomstige generaties zou zijn: blijf strijden voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Jullie inzet vormt de sleutel tot een betere toekomst voor iedereen.

Concrete acties

Welke concrete stappen zou je willen zien van overheden of organisaties om mensenrechten te waarborgen?

Ik zou graag zien dat er concrete wetgeving wordt ingevoerd tegen discriminatie, onderwijsprogramma’s die diversiteit omarmen en actieve bestrijding van vooroordelen en stereotypen.

En hoe kunnen individuen eigenlijk bijdragen aan het bevorderen van mensenrechten in hun dagelijks leven? Naast natuurlijk de Mensenrechtenvlag bestellen en hijsen.

Individuen kunnen bijdragen door bewustzijn te verspreiden, op te komen voor gelijkheid en actief deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten. En het tonen van de Mensenrechtenvlag kan een symbolische bijdrage zijn aan dit streven.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen