Direct naar inhoud

Interview met Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Gepubliceerd op:

Rond 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, overhandigde Discriminatie.nl een Mensenrechtenvlag aan personen of organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten.

Je ziet een foto met Eddo, Melisa en de Mensenrechtenvlag

Overhandiging Mensenrechtenvlag

Op 28 november 2023 heeft onze collega Melisa Gonzalez Ortega de mensenrechtenvlag uitgereikt aan Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Als NCAB signaleert dhr. Verdoner ontwikkelingen op het gebied van antisemitisme en treedt op als adviseur, aanjager en verbinder. De organisatie brengt niet alleen expertise op het gebied van antisemitisme binnen de overheid samen, maar coördineert en faciliteert bovenal samenwerking tussen verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties.

Basis van de beschaving

De mensenrechten vormen voor dhr. Verdoner de basis van de beschaving. Deze rechten vinden hun oorsprong  in de oudheid. In de kern gaan mensenrechten over hoe we ons tot elkaar verhouden en hoe we als beschaving kunnen groeien.

De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Dat zie je in de vlag mooi terug, door bijvoorbeeld de vorm van een DNA-streng als uitgangspunt. De vlag legt niet de nadruk op onze verschillen, maar vooral op wat we met elkaar gemeen hebben, wat we delen en wat ons verbindt.

Gelijkheid van eenieder

Voor dhr. Verdoner is het mensenrecht dat iedereen gelijk is de basis voor een bloeiende maatschappij. Dhr. Verdoner is bezorgd dat we vergeten wat ons met elkaar verbindt. In het verleden zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd toen we dit uit het oog verloren.

Het ultieme voorbeeld van wat er dan mis kan gaan is de Tweede Wereldoorlog, met als triest dieptepunt de georganiseerde moord op 6 miljoen Joden in de Holocaust. Om onze vrijheden te herwinnen, zijn er destijds grote offers gebracht. Door te vechten voor de rechten van een ander, waarborgen we ook onze eigen rechten. Het is een fundamentele maatschappelijke taak om minderheden en hun rechten en vrijheden te beschermen.

Hierbij komen volgens dhr. Verdoner telkens nieuwe uitdagingen en kansen kijken, bijvoorbeeld in tijden van technologische ontwikkelingen. Zo lijkt het internet soms een vergaarbak van radicale ideeën. Antisemitisme tiert online bijvoorbeeld welig. Nieuwe technologie kan volgens de dhr. Verdoner ook bijdragen aan de bescherming van de mensenrechten. Door toegang tot het internet hebben steeds meer mensen kennis over hun fundamentele rechten en kunnen ze voor deze rechten opkomen.  

Educatie

Het is ook van belang om in het onderwijs aandacht aan fundamentele rechten te besteden. Door jongeren te leren over het belang van de mensenrechten én over wat er gebeurt als deze in het geding komen. Deze kennis maakt jongeren weerbaar, ook tegen antisemitisme. Als er te weinig gedaan wordt aan onderwijs over mensenrechten kunnen jongeren meegesleept worden in extreem gedachtegoed. Door jongeren te leren over de Tweede Wereldoorlog leren ze hoe gruwelijk het uiteindelijk mis kan gaan als je fundamentele rechten uit het oog verliest.

Concrete acties

Overheden en maatschappelijk organisaties moeten mensenrechten waarborgen door ze steeds opnieuw onder de aandacht te brengen, bij jong en oud. Individuen kunnen volgens dhr. Verdoner een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van mensenrechten door elkaar aan te spreken als er iemand antisemitisch of anderzijds discriminerend bejegend wordt. Want uiteindelijk moeten we samen deze maatschappij vormgeven!

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen