Direct naar inhoud

Interview Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Gepubliceerd op:

Discriminatie.nl wil aandacht vragen voor het belang van mensenrechten. Daarom zet Discriminatie.nl rond 10 december, De Internationale Dag voor de Mensenrechten, mensen in de spotlight die zich inzetten voor de mensenrechten.

Overhandiging Mensenrechtenvlag

Op 5 december hebben onze collega’s Ajla Zildzovic (Tûmba) en Michiel van Hardeveld (Discriminatie.nl) de Mensenrechtenvlag uitgereikt aan Rabin Satnarainsing Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme verbindt, jaagt aan en treedt op als wachter als het gaat om bestrijding van discriminatie en racisme.

Elkaar herkennen en erkennen

Dhr. Baldewsingh geeft aan dat mensenrechten voor hem betekenen dat je iedereen ongeacht je geloof, afkomst, huidskleur, gender, politieke kleur of seksuele gerichtheid herkent en erkent, en vooral dat je elkaar in waarde laat. Ongeacht of je het nu met elkaar eens of oneens bent, je zult elkaar in waarde moeten laten. “Mensenrechten zijn van cruciaal belang voor een rechtvaardige en menswaardige samenleving. Ze dienen als een leidraad om de waardigheid van elk individu te waarborgen en vormen de basis voor rechtssystemen en beleid wereldwijd.”

Op de vraag aan dhr. Baldewesingh hoe mensenrechten in eenvoudige taal uitgelegd kunnen worden, geeft dhr. Baldewsingh aan: “Het kan heel simpel, mensenrecht is een ander ruimte gunnen om te zijn. Om een mens te kunnen zijn.”

Toekomst

Op de vraag hoe hij de toekomst ziet, reageert dhr. Baldewsingh met: “Mensenrechten zijn van ons allemaal, 17. 8 miljoen en verder dan dit. Mensenrechten moeten we koesteren voor nu maar ook voor de toekomstige generaties. We doen het voor de kinderen in de toekomst. Als wij nu falen dan komen ook de mensenrechten in de toekomst in geding en dat moeten we met z’n allen voorkomen.”

Educatie

Dhr. Baldewsingh stipt vervolgens het belang van onderwijs aan. “Het is van belang om in het onderwijs aandacht te hebben voor de fundamentele rechten en vrijheden. De toekomstige generatie moet goed geïnformeerd worden over principes van gelijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Educatie over mensenrechten begint met het creëren van bewustzijn, stimuleren van kritisch nadenken en inzet van empowerment.”

De Mensenrechtenvlag

Dhr. Baldewsingh vindt het belangrijk dat er een Mensenrechtenvlag is, vooral ook omdat het een Nederlands initiatief is geweest van alle antidiscriminatievoorzieningen in het land. Deze vlag staat voor hem voor ‘verbinding en gelijkwaardigheid’. “De DNA-streng in de vlag is hetgeen wat ons als menselijk ras verbindt, ongeacht je plek op de wereld, en dat is wat we moeten koesteren. Verbinding met elkaar blijven zoeken!”

Daarom roept de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie iedereen in Nederland op om de mensenrechtenvlag te hijsen.

De afgelopen tijd reikten wij de Mensenrechtenvlag uit aan belangrijke partners. Wil je meer weten over de mensenrechtenvlag, ga dan naar www.mensenrechtenvlag.nl.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen