Direct naar inhoud

Meer aandacht nodig voor stapeling van discriminatie en racisme

Gepubliceerd op:

Discriminatie en racisme in Nederland zijn complexe en wijdverbreide problemen die in elke sector aanwezig zijn. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in de eerste voortgangsrapportage over de aard, omvang en oorzaken van discriminatie in Nederland.

Voorblad van 'Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme in Nederland: eerste inzichten en vervolg'.

Bij discriminatie gaat het niet om losstaande incidenten, maar om een stapeling van discriminatie die individuen en groepen ervaren in verschillende sectoren, levensfasen en door generaties heen, onderstreept de staatscommissie. In plaats van onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie adviseert de staatscommissie om de focus te leggen  op  mogelijke beleidsmaatregelen, regelgeving en andere interventies die het structurele karakter van discriminatie aanpakken.

Institutionele discriminatie

Na de eerste fase, gaat de staatscommissie zich komende tijd richten op institutionele discriminatie en racisme door de overheid. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s op discriminatie door werkwijze of organisatiecultuur van overheidsorganisaties.

Ook Discriminatie.nl krijgt meldingen en signalen van institutionele discriminatie door de overheid en wil graag bijdragen aan het onderzoek van de staatscommissie op dit vlak.

Over de staatscommissie

De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme is een Nederlands overheidsorgaan dat is opgericht om de problemen van discriminatie en racisme in de samenleving te onderzoeken, te analyseren en aan te pakken. Deze commissie bestaat meestal uit deskundigen op het gebied van mensenrechten, wetgeving, sociaal beleid, en andere relevante disciplines. Hun taak is om advies uit te brengen over beleidsmaatregelen, wetgeving en andere matregelen die kunnen bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en racisme in Nederland.

Lees hier de voortgangsrapportage Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme.

Deel deze pagina