Direct naar inhoud

Onderzoek naar daders van geweld tegen LHBTQ-personen

Gepubliceerd op:

Bij geweld tegen LHBTQ-personen zijn de daders in de meeste gevallen mannen die al eerder in aanraking zijn geweest met justitie. Dat blijkt uit onderzoek van strafdossiers door de  Erasmus Universiteit Rotterdam en Risbo, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum van de Rijksoverheid.

De daders handelen meestal uit afkeer tegen LHBTQ-uitingen maar er is ook een groep die discriminatoire taal gebruikt zonder het kwetsende effect ervan te begrijpen. De onderzoekers hebben vier daderprofielen opgesteld: van mensen die menen grappig te zijn tot daders die handelen uit een diepgewortelde afkeer.

Maatregelen nodig

Het onderzoek wijst op een breder maatschappelijk probleem waarbij afwijking van hetero- en gendernormen vaak niet gerespecteerd wordt. Er wordt gepleit voor meer voorlichting en een laagdrempeliger aangifteproces om geweld tegen LHBTQ-personen te verminderen en beter te adresseren. Ook is er een oproep voor inclusievere wet- en regelgeving die geweld tegen alle LHBTQ-personen effectiever kan aanpakken.

Lees ook het artikel van Nieuwsuur

Aantal meldingen stijgt

Het aantal meldingen en aangiften van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid die bij de politie en antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) binnenkomen stijgt al jaren. In 2023 registreerde Discriminatie.nl 529 meldingen bij de antidiscriminatievoorzieningen, een flinke stijging ten opzichte van een jaar eerder toen 353 meldingen werden geregistreerd.

Geweld voorkomen

De laatste jaren is er in toenemende aandacht voor (geweld tegen) LHBTQ-personen. Om dat geweld te voorkomen, is het belangrijk om meer te weten over de daders: wie zijn dat? En hoe en wanneer gaan ze over tot het plegen van geweld? Dit onderzoek is volgens het WOD een eerste verkenning naar dit soort geweld.

Meer over daders van geweld tegen LHBTQ-personen

Deel deze pagina