Direct naar de content

Congres Regenboogsteden 2022

Regenboogsteden zijn gemeenten die zich actief inzetten voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen. Discriminatie.nl ondersteunt via de lokaal gewortelde ADB’s gemeenten die beleid ontwikkelen om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van hun LHBTIQ+-inwoners te verbeteren.

Op vrijdag 14 oktober organiseert Movisie een congres voor vertegenwoordigers van alle gemeenten, lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en andere geïnteresseerden in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen bespreken ze lhbti+ beleid.

Binnen het programma Regenboogsteden adviseert en ondersteunt Movisie veel gemeenten over lhbti+ onderwerpen, oftewel lokaal regenboogbeleid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale (lhbti+) organisaties, sociaal professionals en vele anderen.

Het programma
Deelnemers aan het Congres Regenboogsteden worden vanaf 12.30 uur verwacht voor de start van de bijeenkomst met een netwerklunch. Daarna volgt een programma met plenaire onderdelen en twee rondes met sessies en workshops. Alle details over het programma van het congres zijn te vinden in een apart artikel dat in de aanloop naar het congres nog zal worden aangevuld.

Bekijk het programma