Direct naar inhoud

Discriminatie.nl
Den
Haag

Heb jij – of heeft iemand uit je omgeving – wel eens met discriminatie te maken? Meld het wél. Jouw ervaring telt. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je. Je staat er niet alleen voor!

Wie zijn wij

Wij zijn Discriminatie.nl Den Haag. Het bureau van Discriminatie.nl dat Haagse inwoners helpt als zij zich gediscrimineerd voelen. Een team van professionele juristen en onderzoekers zet zich in voor gelijke behandeling. Én tegen discriminatie. Wij werken persoonlijk en lokaal. We luisteren naar jouw verhaal. En als het nodig is adviseren en ondersteunen we bij vervolgstappen. Onze hulp is gratis. Melden kan ook anoniem.

Bekijk op Vimeo Opent in een nieuw venster

Wat kunnen we voor jou betekenen:

 • Meldpunt Discriminatie: Maak gebruik van ons meldpunt om discriminatie te melden. Jouw melding is de eerste stap naar verandering.
 • Juridisch Advies: Onze experts helpen je bij eventuele juridische stappen.
 • Ondersteuning en Begeleiding: We bieden advies, ondersteuning en begeleiding tijdens het hele proces. Je staat er niet alleen voor.
 • Voorlichting en Bewustwording: We geven lezingen in heel Den Haag zodat steeds meer inwoners weten wat discriminatie is en hoe je het voorkomt.

Veelgestelde vragen

 • Wat is discriminatie nu eigenlijk?

  Kort gezegd is discriminatie het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Leiden alle ervaringen met discriminatie tot een melding of klacht?

  Nee. Niet iedereen die met discriminatie wordt geconfronteerd zal hier melding van maken. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand niet aan de bel trekt bij ons.

  Om te beginnen verschillen mensen in hun reactie op discriminatie: de een wuift een incident weg als onbelangrijk, de ander spreekt iemand er direct op aan, weer een ander trekt zich terug in de eigen groep om zichzelf tegen discriminatie te beschermen. Een tweede reden kan zijn dat mensen zichzelf niet als slachtoffer willen zien, wat volgens hen wel gebeurt bij een melding. Een derde reden is dat mensen bang kunnen zijn om een melding te maken: ze hebben bijvoorbeeld in het dagelijks leven veel te maken met de veroorzaker (denk aan een buurman of collega) of zijn van de veroorzaker afhankelijk (zoals een onderwijzer of werkgever). Maar wat ook een hele belangrijke reden is, is dat het in veel gevallen moeilijk is om discriminatie te herkennen, laat staan te bewijzen.

 • Hoe kan ik een melding doen?

  Een melding doen van discriminatie kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste manier is om het meldformulier in te vullen. Met je gegevens wordt altijd vertrouwelijk omgegaan.

Een lijst met artikelen

Ben jij gediscrimineerd?

Of zag je het bij iemand anders? Meld het! Onze klachtbehandelaars zijn er voor jou. Samen zoeken we naar een oplossing.