Direct naar inhoud

Minder meldingen, goed nieuws?

Gepubliceerd op:

Het aantal discriminatiemeldingen daalt. Zo ontving de politie Den Haag vorig jaar bijna 200 meldingen minder ten opzichte van het jaar daarvoor. We kunnen echter niet stellen dat het hier om een goed nieuws bericht gaat, omdat we niet weten waarom er minder meldingen binnenkomen.
Een van de redenen kan zijn dat het aantal discriminatiegevallen in het geheel afneemt. Een andere oorzaak kan zijn dat slachtoffers steeds minder het nut van melden inzien of er liever niet over praten vanwege bijvoorbeeld de negatieve reacties die daarop kunnen volgen.

Melden Helpt!

Of door uw melding uw discriminatiezaak nu wordt opgelost of niet. Aan de hand van alle meldingen die gedaan worden, krijgt Den Haag Meldt het discriminatieprobleem in onze stad beter onder ogen en kan het dus, waar nodig, ook beter worden aangepakt. Ook als u twijfelt of het in uw geval wel om discriminatie gaat, schroom niet, meld!

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen