Direct naar inhoud

Het
meldpunt
voor
discriminatie
in
Den
Haag

Discriminatie.nl Den Haag is het antidiscriminatiebureau voor inwoners van Den Haag. Hier kunt u discriminatie melden.

De wet verplicht gemeenten om burgers met discriminatie-ervaringen te helpen met het halen van hun recht. De gemeentelijke ombudsman heeft op verzoek van de gemeente Den Haag die taak op zich genomen. Met ingang van juli 2017 kunnen burgers die in Den Haag wonen klachten over discriminatie indienen bij Discriminatie.nl Den Haag. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt de discriminatieklachten. Het melden kost niets.

Er zijn verschillende vormen van discriminatie die u bij Discriminatie.nl Den Haag kunt melden:

Ook als u niet zeker weet of wat u heeft meegemaakt valt onder discriminatie kunt u het melden. Discriminatie is strafbaar in Nederland, maar er wordt niet altijd gekozen om na een melding vervolgstappen te nemen.

Discriminatie.nl Den Haag:

Voor inwoners van Den Haag

Discriminatie kan overal gebeuren, ook buiten Den Haag. Meldt u een klacht over iets dat in Den Haag is gebeurd, maar bent u geen inwoner van Den Haag, dan zal Den Haag Meldt uw klacht doorsturen naar het antidiscriminatiebureau in uw woonplaats.