Direct naar de content
Een jongen heeft verf in regenboogkleuren op zijn gezicht.

Discriminatie en de wet

Artikel 1 van de Grondwet is heel duidelijk over discriminatie: het is verboden. Artikelen in de Grondwet vormen de basis voor alle wetten en regels die in Nederland gemaakt worden. Ook artikel 1 is uitgewerkt in verschillende wetten en regels. De belangrijkste over discriminatie zijn de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en verschillende artikelen in het Wetboek van Strafrecht.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art.1 van de Nederlandse Grondwet

Algemene Wet Gelijke Behandeling

De AWGB regelt dat iedereen gelijke kansen moet hebben op een baan, goede arbeidsvoorwaarden, een goede opleiding of een bepaalde dienst of product. De AWGB richt zich op werkgevers, scholen, ziekenhuizen, winkeliers, horeca, sportscholen, verzekeraars en alle andere aanbieders van goederen of diensten. Zij mogen sollicitanten, werknemers, patiënten of klanten niet discrimineren op basis van een irrelevant persoonskenmerk.

Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht staat onder meer dat je geen uitlatingen mag doen die discriminerend zijn of aanzetten tot haat of discriminatie. Ook mag je niet discrimineren in de uitoefening van je beroep of deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie.

Andere wetten

Naast de Algemene Wet Gelijke Behandeling en het Wetboek van Strafrecht zijn er nog meer wetten waarin regels over gelijke behandeling zijn opgenomen, zoals de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen en de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Meer informatie over discriminatie en wet- en regelgeving vind je op de website van de Rijksoverheid.

Stop discriminatie

Niemand wil gediscrimineerd worden. En vrijwel niemand zal een ander bewust discrimineren. Toch komt discriminatie overal in Nederland voor: op school, op het werk en bij de sportvereniging. Het lastige is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Het is belangrijk discriminatie te herkennen en samen aan te pakken. Discriminatie melden helpt!

Op de foto staat een vrouw die aan tafel zit. Zij ziet er ongelukkig uit.