Direct naar de content
Op de foto staan een nieuwe maan en vijfpuntige ster, het symbool van de Islam.

Discriminatie moslims door banken en financiële instellingen

Discriminatie.nl ondersteunt de oproep van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR), Rabin Baldewsingh. Hij roept op tot onderzoek naar systematische discriminatie van moslims door banken en andere financiële instellingen. Vooral tijdens de ramadan zegt de NCDR extra signalen te ontvangen van moslims die discriminatie ervaren.

Zakat

Tijdens de ramadan, die op dit moment bezig is en nog duurt tot 20 april, wordt in moskeeën en tijdens iftars vaak geld ingezameld. Mensen doneren dan aan minderbedeelden ‘zakat’ of aalmoezen. Zo ook Nabil, consulent klachtenbehandeling bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. ‘’Laatst was ik in de moskee en werd er geld ingezameld voor een andere moskee. Ik had geen contant geld bij me. Het was daarom prettig dat ik via een QR-code geld kon overschrijven met bankbetaling. Deze Ramadan heb ik in meerdere moskeeën gezien dat er de mogelijkheid was om een donatie te voldoen op digitale wijze. Tegenwoordig komen overschrijvingen via de bank dan ook véél vaker voor dan voorheen, en dat geldt dus ook bij donaties voor moskeeën.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Discriminatie bij banken en financiële instellingen is een gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht financiële instellingen, zoals banken, notarissen, makelaars en advocaten, te onderzoeken waar het geld van hun klanten vandaan komt en ongebruikelijke transacties te melden. Een onbedoeld effect van deze wet is dat moslims worden geprofileerd.

Tijdens de ramadan doneren veel moslims aan moskeeën en goede doelen, maar wanneer zij worden geprofileerd moet van alles worden verantwoord met bijvoorbeeld bonnetjes. Vorig jaar bleek uit onderzoek van PWC naar de kindertoeslagaffaire al dat giften aan moskeeën ervoor zorgden dat mensen extra werden gecontroleerd door de Belastingdienst. Sterker nog, dat zo’n gift zelfs een kenmerk was waardoor iemand op de fraudelijst van de Belastingdienst kon komen te staan.

Chronische discriminatie

Het is dan ook niet gek dan uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2020 blijkt dat moslims veel chronische discriminatie ervaren. Terwijl 27 procent van de Nederlanders regelmatig discriminatie ervaart, geldt dat voor 55 procent van de moslims. Nabil vertelt: ‘’Het is dan ook een groot probleem dat moslims die de beste bedoelingen hebben met een donatie – geprofileerd en neergezet worden als fraudeur. Dat giften aan moskeeën extra worden gecontroleerd is discriminatie en het is fijn dat dit fenomeen wordt aangekaart. Laten we er nu ook samen voor zorgen dat dit probleem verdwijnt!’’