Direct naar inhoud

Discriminatiegronden

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. 

Discriminatie op verschillende gronden

Arbeidsduur

Bij discriminatie op basis van arbeidsduur wordt er ongeoorloofd onderscheid gemaakt tussen werknemers. Het treft vaak mensen die parttime werken, flexibele schema’s hebben of bepaalde werkuren nodig hebben vanwege persoonlijke verplichtingen. Ontdek hier meer over discriminatie op basis van arbeidsduur.

Burgerlijke Staat

Mensen worden soms gediscrimineerd op basis van hun burgerlijke staat. Dit kan gaan over huwelijk, partnerschap of juist het ontbreken daarvan. Leer meer over discriminatie op basis van burgerlijke staat.

Geslacht

Geslachtsdiscriminatie, oftewel seksisme, blijft een wereldwijd probleem. Ontdek de verschillende manieren waarop mensen te maken krijgen met discriminatie op basis van geslacht.

Geloof

Religie mag nooit een reden zijn voor discriminatie. Lees meer over discriminatie op basis van geloof.

Handicap/Chronische Ziekte

Mensen met een handicap of chronische ziekte worden soms oneerlijk behandeld. Begrijp de uitdagingen van discriminatie op basis van handicap/chronische ziekte.

Herkomst/Huidskleur

Herkomst en huidskleur, oftewel racisme, mogen nooit de oorzaak zijn van discriminatie. Ontdek meer over discriminatie op basis van herkomst/huidskleur.

Leeftijd

Leeftijdsdiscriminatie beïnvloedt mensen op verschillende levensfasen. Leer meer over discriminatie op basis van leeftijd en de gevolgen ervan.

Levensovertuiging

Iedereen heeft het recht om hun levensovertuiging te omarmen zonder angst voor discriminatie. Lees meer over discriminatie op basis van levensovertuiging.

Nationaliteit

Nationaliteit mag geen barrière zijn voor gelijke behandeling. Ontdek de impact van discriminatie op basis van nationaliteit.

Politieke Overtuiging

Een gezonde democratie respecteert verschillende politieke overtuigingen. Lees meer over discriminatie op basis van politieke overtuiging.

Seksuele Gerichtheid

Iedereen verdient respect, ongeacht hun seksuele oriëntatie. Ontdek meer over discriminatie op basis van seksuele gerichtheid.

Anders

Soms worden mensen gediscrimineerd op gronden die niet expliciet genoemd zijn.
Heb je het gevoel dat je gediscrimineerd bent. Doe altijd een melding.

Samen Sterk tegen Discriminatie

Bij Discriminatie.nl geloven we in een wereld waarin diversiteit wordt gevierd en discriminatie niet langer een plaats heeft. Door bewustwording te creëren en samen te werken, kunnen we de strijd tegen discriminatie aangaan.

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.