Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
herkomst/huidskleur

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je herkomst of huidskleur? Dit is niet toegestaan. Deze vorm van discriminatie heet ook wel racisme. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over racisme, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen racisme.

Wat is discriminatie op basis van herkomst/huidskleur?

Discriminatie op basis van herkomst of huidskleur verwijst naar het ongelijk behandelen van mensen vanwege hun etnische- of culturele achtergrond, huidskleur of achternaam. Deze vorm van discriminatie noem je ook wel racisme. Het is al jarenlang de meest voorkomende vorm van discriminatie die binnenkomt bij antidiscriminatiebureaus (ADB’s). Ook antisemitisme en bekladdingen, zoals hakenkruizen, vallen hieronder. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van herkomst/huidskleur schadelijk?

Discriminatie op basis van herkomst/huidskleur heeft diepgaande en schadelijke effecten op zowel individuen als de samenleving in zijn geheel. Denk aan:

 • Psychologische impact: mensen die gediscrimineerd worden op basis van herkomst of huidskleur kunnen te maken krijgen met stress, angst of een minderwaardigheidsgevoel.
 • Sociale uitsluiting: racisme kan leiden tot sociale isolatie, waarbij individuen worden buitengesloten en niet (volledig) kunnen deelnemen aan de samenleving.
 • Beperkte kansen: racisme kan de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en andere delen van het leven beperken.
Mijn afkomst definieert mij niet; kracht, moed, en karakter wel.
Jonge man met gele trui

Waar kan discriminatie op basis van herkomst of huidskleur zich voordoen?

 • Werk: onrechtvaardige behandeling bij werving, promotie, salaris of ontslag.
 • Onderwijs: onrechtvaardige behandeling van studenten of leraren op basis van hun etnische achtergrond.
 • Huisvesting: weigering van verhuur of verkoop van een woning vanwege je herkomst.
 • Alledaagse omgang met mensen: vooroordelen, stereotypering of discriminerende opmerkingen in alledaagse situaties.

Wettelijke beschermingen tegen racisme in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om racisme tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere herkomst en huidskleur. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 • Wet Gelijke Behandeling op grond van Rassendiscriminatie (WGBR): deze wet is gericht op het voorkomen van rassendiscriminatie en verbiedt discriminatie op basis van ras, herkomst en huidskleur.
 • Wetboek van Strafrecht: in het wetboek van strafrecht is discriminatie strafbaar gesteld. Verschillende gronden worden genoemd, waaronder herkomst/huidskleur.

Wat kan je doen tegen racisme?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent op basis van je herkomst of je huidskleur kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat over discriminatie op basis van herkomst/huidskleur in Nederland.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd bent op basis van je herkomst of huidskleur.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie.
 4. Melding maken: maak melding van de discriminatie bij deskundige instanties, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie en bouw mee aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om racisme serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.

Gerelateerd