Direct naar inhoud

Etnisch
profileren
door
de
politie

Etnisch profileren door de politie is een ernstige kwestie die wereldwijd aandacht verdient. Het verwijst naar het gebruik van iemands etnische achtergrond, huidskleur, nationaliteit of religie als basis voor politieacties, zoals stoppen, fouilleren, of arresteren. Deze praktijk heeft diepgaande gevolgen voor individuen en ondermijnt het vertrouwen in het rechtssysteem. In dit artikel onderzoeken we wat etnisch profileren inhoudt, waarom het schadelijk is, en welke stappen kunnen worden ondernomen om het tegen te gaan.

Wat is Etnisch Profileren?

Etnisch profileren door de politie betekent dat individuen worden gestopt, gearresteerd, of anderszins behandeld op basis van hun etnische achtergrond, ongeacht enig concreet bewijs van wangedrag. Dit kan leiden tot discriminatie en onrechtvaardige behandeling van minderheidsgroepen, en het ondermijnt de geloofwaardigheid en legitimiteit van het politieoptreden.

Waarom is Etnisch Profileren Schadelijk?

Etnisch profileren heeft verstrekkende gevolgen, waaronder:

 1. Verlies van vertrouwen: Minderheidsgemeenschappen kunnen het vertrouwen in de politie verliezen als ze het gevoel hebben dat ze onevenredig worden getarget vanwege hun etniciteit.
 2. Sociale spanningen: Etnisch profileren draagt bij aan sociale spanningen en kan leiden tot een gevoel van onrechtvaardigheid en woede binnen gemeenschappen.
 3. Ontwrichting van gemeenschappen: Het kan gemeenschappen ontwrichten en isoleren, waardoor samenwerking met de politie bij het oplossen van misdaden wordt bemoeilijkt.

Vormen van Etnisch Profileren

Etnisch profileren kan zich manifesteren op verschillende manieren, waaronder:

 1. Willekeurige stops: Ongegronde stops van individuen op basis van hun uiterlijk of etniciteit.
 2. Overmatige surveillance: Ongerechtvaardigde monitoring van bepaalde gemeenschappen gebaseerd op etnische kenmerken.
 3. Discriminerende arrestaties: Arrestaties gebaseerd op etnische achtergrond zonder geldige reden.

Wettelijke Beschermingen tegen Etnisch Profileren in Nederland

In Nederland zijn er wetten en regelgevingen om etnisch profileren te voorkomen, waaronder:

 1. Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): Verbiedt discriminatie op basis van onder andere etniciteit in verschillende domeinen.
 2. Wet op de Politiegegevens: Stelt regels voor het verwerken van persoonsgegevens door de politie om discriminatie te voorkomen.

Wat Kun Je Doen Tegen Etnisch Profileren?

Als je het slachtoffer bent van etnisch profileren, kun je:

 1. Rechten kennen: Informeer jezelf over je rechten en de relevante wetgeving.
 2. Documenteer incidenten: Maak gedetailleerde aantekeningen van elke situatie van vermeend etnisch profileren.
 3. Melding maken: Dien een klacht in bij de politie, het College voor de Rechten van de Mens, of andere relevante instanties.
 4. Bewustwording vergroten: Werk samen met organisaties die streven naar gelijke behandeling en bewustwording.

Het is van groot belang om gezamenlijk te streven naar een rechtvaardig en inclusief rechtssysteem, waar etnisch profileren geen plaats heeft en waar gelijke rechten voor iedereen worden gewaarborgd. Samen kunnen we een samenleving bevorderen waar respect, gelijkheid en diversiteit worden gekoesterd.

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.