Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
levensovertuiging

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je levensovertuiging? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van levensovertuiging, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie

Wat is discriminatie op basis van levensovertuiging?

Discriminatie op basis van levensovertuiging gaat over het ongelijk behandelen van mensen op basis van hun overtuigingen, levensbeschouwing of het ontbreken daarvan. Anders dan bij godsdienst gaat het hier niet om het geloof in een god of opperwezen. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van levensovertuiging schadelijk?

Het heeft diepgaande gevolgen voor personen en de samenleving als geheel. Het beperkt niet alleen de persoonlijke vrijheid en gelijke kansen, maar het kan ook leiden tot sociale spanningen en conflicten. Enkele schadelijke effecten zijn onder andere:

 • Belemmering van individuele groei: discriminatie op basis van levensovertuiging kan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen tegenhouden, doordat ze worden uitgesloten van bepaalde kansen en rechten.
 • Verlies van diversiteit: het beperken van gelijke kansen op basis van levensovertuiging leidt tot een verlies aan diverse perspectieven en bijdragen in de samenleving.
 • Sociale spanningen: discriminatie op basis van levensovertuiging kan sociale spanningen veroorzaken en de harmonie binnen gemeenschappen verstoren.

Waar kan discriminatie op basis van levensovertuiging zich voordoen?

 • Werk: weigering van werk, ongelijke beloning, of het opleggen van beperkingen op basis van levensbeschouwing.
 • Onderwijs: beperkte toegang tot scholen op basis van religieuze of levensovertuigingen.
 • Huisvesting: weigering van verhuur of verkoop van woningen.
 • Sociale contacten of op straat: uitsluiting of uitschelden van mensen vanwege hun levensovertuiging.

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op basis van levensovertuiging in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van levensovertuiging tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere levensovertuiging. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
Ik kon mijn droomhuis niet kopen vanwege mijn religieuze overtuiging.
Jonge man met gele trui

Wat kan je doen tegen discriminatie op basis van levensovertuiging?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent op basis van je levensovertuiging kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat over discriminatie op basis van levensovertuiging in Nederland.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd bent op basis van je levensovertuiging.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie.
 4. Melding maken: maak melding van de discriminatie bij deskundige instanties, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie en bouw mee aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van levensovertuiging serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.