Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
nationaliteit

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je levensovertuiging? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van nationaliteit, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie

Wat is discriminatie op basis van nationaliteit?

Discriminatie op basis van nationaliteit gaat over het ongelijk behandelen van mensen op grond van hun nationaliteit en dat heeft te maken met je paspoort. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen op verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van nationaliteit schadelijk?

Discriminatie op basis van nationaliteit heeft gevolgen voor mensen en de samenleving als geheel. Enkele specifieke schadelijke effecten zijn:

 • Psychologische gezondheid: individuen die gediscrimineerd worden op basis van nationaliteit kunnen te maken krijgen met psychische klachten, waaronder depressie, angststoornissen en een verminderd gevoel van eigenwaarde.
 • Professionele belemmeringen: personen met een bepaalde nationaliteit kunnen belemmeringen op het werk of toegang tot werk ondervinden, zoals beperkte carrièrekansen, ongelijke salarissen en minder kans op leidinggevende functies.
 • Sociale uitsluiting: discriminatie op basis van nationaliteit draagt bij aan sociale uitsluiting, waarbij mensen worden buitengesloten van gelijke deelname aan sociale, lerende en professionele activiteiten.
 • Fysieke gezondheid: langdurige blootstelling aan stress als gevolg van discriminatie op basis van nationaliteit kan leiden tot fysieke gezondheidsproblemen.
 • Beperkte keuzes en kansen: discriminatie op basis van nationaliteit kan de keuzes en kansen van personen beperken, bijvoorbeeld bij de toegang tot bepaalde opleidingen of beroepen.

Waar kan discriminatie op basis van nationaliteit zich voordoen?

 • Discriminatie op de arbeidsmarkt: personen met een bepaalde nationaliteit kunnen worden benadeeld bij sollicitaties, promoties en salarisonderhandelingen.
 • Xenofobie: vooroordelen en vijandigheid jegens mensen van bepaalde nationaliteiten kunnen leiden tot xenofobe houdingen en gedragingen.
 • Beperkte toegang tot huisvesting: discriminatie kan zich voordoen in beperkte toegang tot huisvesting.
 • Sociale uitsluiting: individuen met een specifieke nationaliteit kunnen worden uitgesloten van sociale activiteiten en gemeenschappen.
 • Discriminatie in onderwijs: vooroordelen over nationaliteit kunnen de toegang tot onderwijs beïnvloeden en beperken.
Laten we de rijkdom van onze verschillen omarmen en samen bouwen aan een toekomst waarin gelijkwaardigheid zegeviert.
Aziatische vrouw.

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op basis van nationaliteit in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van nationaliteit tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere nationaliteit. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 • Wetboek van Strafrecht: hierin wordt discriminatie strafbaar gesteld, ook op grond van nationaliteit.

Wat kan je doen tegen discriminatie op basis van nationaliteit?

Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd bent op basis van nationaliteit, kun je stappen ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd wordt vanwege je nationaliteit.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie op basis van nationaliteit.
 4. Melding maken: maak melding van discriminatie bij een deskundige instelling, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie op basis van nationaliteit en werk aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van nationaliteit serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.