Direct naar inhoud

Discriminatie
op
basis
van
seksuele
gerichtheid

Heb je het gevoel dat je bent gediscrimineerd op basis van je seksuele gerichtheid? Dit is niet toegestaan. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt gelijk moet worden behandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over discriminatie op basis van seksuele gerichtheid, waarom het schadelijk is, waar het zich kan voordoen, welke wetten en regels in Nederland gelden en wat je kan doen tegen deze vorm van discriminatie.

Wat is discriminatie op basis van seksuele gerichtheid?

Discriminatie op basis van seksuele gerichtheid gaat over het ongelijk behandelen van mensen op grond van hun seksuele voorkeur of seksuele identiteit. Seksuele gerichtheid is een term die in de wet staat. De meeste mensen hebben het over seksuele geaardheid, homoseksualiteit, over lhbtqia+ of een variant hierop. Deze letterreeks staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgender personen, queers, intersekse- en aseksuele personen. De + staat voor anderen. Deze vorm van discriminatie kan zich voordoen binnen verschillende maatschappelijke domeinen, zoals werk, huisvesting, toegang tot diensten en sociale contacten. Het kan zowel direct als indirect zijn en leiden tot uitsluiting, stigmatisering en ongelijke kansen.

Waarom is discriminatie op basis van seksuele gerichtheid schadelijk?

De schadelijke gevolgen van discriminatie op basis van seksuele gerichtheid zijn diepgaand en hebben invloed op zowel een persoon als de samenleving als geheel:

 • Mensenrechten: discriminatie op basis van seksuele gerichtheid schendt fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op gelijke behandeling en het recht op vrijheid van expressie. Het gaat in tegen het recht om jezelf te zijn en je niet anders voor te doen dan hoe je bent.
 • Mentale en fysieke gezondheid: mensen die te maken hebben met discriminatie lopen een groter risico op mentale gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst en zelfmoordgedachten. Het kan ook leiden tot stress en andere fysieke gezondheidsproblemen.
 • Sociale isolatie: discriminatie kan leiden tot sociale isolatie. Dit kan het vermogen van mensen om deel te nemen aan de samenleving en sociale activiteiten beperken.

Waar kan discriminatie op basis van seksuele gerichtheid zich voordoen?

 • Werk: afwijzing bij sollicitaties, pesterijen op het werk, gebrek aan promotiekansen of ontslag.
 • Huisvesting: weigering van huur of verkoop van woningen. Je krijgt bijvoorbeeld een woning niet omdat je een homoseksueel stel bent.
 • Gezondheidszorg: ontzegging van medische behandelingen of toegang tot gezondheidszorg.
 • Onderwijs: pesten, uitsluiting of ongelijke behandeling van studenten of leerlingen.
 • Sociale contacten: sociale isolatie, afwijzing en discriminatie in alledaagse situaties.
Ik ben het zat dat mijn collega’s mij steeds belachelijk maken om het feit dat ik op mannen val.
Man met bril

Wettelijke beschermingen tegen discriminatie op basis van seksuele gerichtheid in Nederland

In Nederland is er wet- en regelgeving die bedoeld is om discriminatie op basis van seksuele gerichtheid tegen te gaan en de rechten van mensen te beschermen. Denk aan:

 • Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB): dit is een Nederlandse wet ter bescherming tegen discriminatie op het gebied van onder andere seksuele gerichtheid. Deze wet geldt voor verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder werkgelegenheid, onderwijs en toegang tot goederen en diensten.
 • Wet Lesbisch Ouderschap: deze wet regelt de juridische positie van lesbische ouders en hun kinderen en draagt bij aan het voorkomen van discriminatie op basis van seksuele gerichtheid in gezinssituaties.
 • Wet Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen: hoewel deze wet primair gericht is op gendergelijkheid, biedt het ook bescherming tegen discriminatie op basis van seksuele gerichtheid, met name van transgenderpersonen.
 • Grondwet: in artikel 1 van de Grondwet is in 2023 expliciet de grond seksuele gerichtheid toegevoegd.

Wat kan je doen tegen discriminatie op basis van seksuele gerichtheid?

Als je gediscrimineerd bent op basis van seksuele gerichtheid, zijn er stappen die je kunt ondernemen:

 1. Ken je rechten: weet wat er in de wet staat.
 2. Documenteer incidenten: houd een gedetailleerd verslag bij van situaties waarin je vermoedt dat je gediscrimineerd wordt vanwege je seksuele gerichtheid.
 3. Zoek ondersteuning: neem contact op met organisaties, gemeenschappen of juridische adviseurs die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van discriminatie op basis van seksuele gerichtheid.
 4. Melding maken: maak melding van discriminatie bij een deskundige instelling, zoals Discriminatie.nl.
 5. Samenwerken: werk samen met anderen die zich inzetten tegen discriminatie op basis van nationaliteit en werk aan een inclusieve samenleving.

Het is van groot belang om discriminatie op basis van seksuele gerichtheid serieus te nemen. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, ongehinderd door discriminatie en waarin iedereen diens potentieel kan ontwikkelen.  

Maak een verschil

Voel je je gediscrimineerd? Doe een melding! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen.