Direct naar inhoud

Actueel:
Jaarcijfers
2023

De Monitor Discriminatie Noord-Nederland is hier te downloaden (pdf 6,54 MB).

Discriminatie op basis van herkomst en huidskleur is opnieuw de meest gemelde discriminatiegrond in het Noorden. Dit blijkt uit de discriminatiecijfers 2023, die wij in samenwerking met Discriminatie.nl Friesland en Groningen, de politie en het College voor de Rechten van de Mens publiceren.

In 2023 kwamen er in het Noorden in totaal 601 meldingen bij de Meldpunten binnen. Het jaar hiervoor waren dit er 559. Ook bij de politie en het College voor de Rechten van de Mens (CRM) steeg het totaal aantal meldingen. Bij de politie van 529 naar 639 en bij het CRM van 27 naar 39.

Racisme heeft veel impact

Bijna de helft (49%) van het aantal meldingen in Noord-Nederland had betrekking op racisme. Bij ons Meldpunt ging het om iets meer dan de helft (52%). Ook bij de politie hadden de meeste meldingen betrekking op racisme (44%). Hiermee zet de trend van vorig jaar zich voort als meest gemelde discriminatiegrond. Dit komt mogelijk door de blijvende aandacht voor dit onderwerp in de politiek en de erkenning van het Nederlandse aandeel in het slavernijverleden. Het blijft belangrijk om te blijven werken aan bewustwording en erkenning van dit probleem in Drenthe.

Discriminatie.nl Drenthe

In Drenthe kwamen er in totaal 105 meldingen binnen bij ons. In 2023 kwamen er minder meldingen binnen over de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte (59 meldingen). In het Noorden daalde dit aantal in vergelijking met het jaar 2022 met 7%. In Drenthe was deze daling sterker. Het aantal meldingen op deze grond daalde van 19 in 2022 naar 11 in 2023. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren waarin de meldingen op handicap/chronische ziekte sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag 2016 elk jaar toenamen. Bij de politie wordt discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte nauwelijks gemeld (2%).

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Het meest voorkomende terrein in 2023 was discriminatie op de arbeidsmarkt. De meldpunten in Noord-Nederland ontvingen hierover 117 meldingen. In Drenthe ging dit om 20 meldingen. Discriminatie op de arbeidsmarkt kent veel vormen. Je baan verliezen omdat je zwanger bent, niet uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek omdat je geen Nederlandse achternaam hebt, of worden uitgescholden op de werkvloer vanwege je seksualiteit. Arbeidsmarktdiscriminatie maakt veel impact. Het heeft niet alleen gevolgen voor het welzijn van het individu, maar ook op de inkomenszekerheid.

Eén centraal Meldpunt

2023 was een jaar met belangrijke ontwikkelingen voor Meldpunten. Er is hard gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijk meldsysteem en uniforme naamgeving in heel Nederland. Sinds januari 2024 kunnen alle inwoners van Nederland terecht bij één centraal meldpunt, één centraal telefoonnummer en één gecentraliseerde website om discriminatie te melden. Deze nieuwe aanpak maakt het nog gemakkelijker om discriminatie te melden. De melder komt automatisch terecht bij het Meldpunt in de eigen regio.