Direct naar inhoud

Over
antidiscriminatiebureau
Drenthe

Antidiscriminatiebureau Regio Drenthe wil bijdragen aan een inclusieve, respectvolle Drentse samenleving. Ieder mens is uniek en heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Dat maakt onze samenleving zo rijk en boeiend. We vinden het belangrijk dat ieders eigenheid wordt gezien en dat we elkaar met respect behandelen. Hierin is geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met inwoners, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven. Samen maken we het verschil.

Doen waar we goed in zijn

Discriminatie Drenthe zet zich op verschillende manieren in om gelijke behandeling te bevorderen (inclusie) en om discriminatie te bestrijden. Dat doen we door:

Onze inzet is altijd op gericht Depolarisatie, dialoog, verbinding en wederzijds respect. Altijd staat de mens centraal!

Werkgebied

Discriminatie Drenthe is de gemeenschappelijke antidiscriminatievoorziening in de provincie Drenthe. Wij voeren voor 11 Drentse gemeenten de wettelijke taak van onafhankelijke antidiscriminatievoorziening uit. In totaal gaat het om 467.459 inwoners. Alle inwoners van de provincie Drenthe kunnen bij deze algemene voorziening terecht voor advies en ondersteuning als zij discriminatie ervaren. Of als zij dit zien gebeuren. Let op: alleen de gemeente Tynaarlo heeft nog een eigen meldpunt. Inwoners van deze gemeente kunnen contact opnemen met Meldpunt Discriminatie Tynaarlo.

Organisatie & bestuur

Sinds 2011 faciliteert CMO STAMM de gemeenschappelijke antidiscriminatievoorziening in de provincie Drenthe. CMO STAMM is het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Eén van die thema’s is Inclusie en Diversiteit. De medewerkers van CMO STAMM onderzoeken, initiëren, adviseren en realiseren.

Voor gemeenten

De kracht van Discriminatie Drenthe is het provinciaal bundelen van krachten en deze vooral lokaal in te vullen. Voor 11 Drentse gemeenten voeren we de wettelijke taak antidiscriminatievoorziening uit. Daarnaast kunnen gemeenten een beroep op ons doen bij vragen over verbindingen, oplossingsrichtingen of handelingsperspectieven. Of het nu gaat om het ontwikkelen van gericht beleid, om de uitvoering hiervan, om het verkrijgen van draagvlak bij bestuurders of bewoners of om algemene vragen voor informatie en advies. Discriminatie Drenthe beschikt over een breed netwerk van samenwerkingspartners in de regio Drenthe. Alleen samen kunnen we werken aan een krachtige samenleving waarin iedereen mee mag doen.

Werken bij Discriminatie Drenthe

Wil je je inzetten voor gelijke behandeling en het bestrijding van discriminatie? Dan is een werkervaringsplek of stage lopen bij Discriminatie Drenthe misschien iets voor jou. Discriminatie Drenthe plaatst mogelijke vacatures op de pagina van CMO STAMM.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over onze behandeling van je melding en wil je hierover een klacht indienen? Stuur dan een bericht aan de directeur-bestuurder van CMO STAMM. CMO STAMM faciliteert het Meldpunt Discriminatie Drenthe. Vermeld “Klacht over MDD-melding” als onderwerp. Vertel hierbij wat je klacht is. Je krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging, Hierin wordt ook vermeldt wanneer je van ons een reactie op jouw klacht krijgt.

Overige gegevens

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel CMO STAMM: 02079380.