Direct naar inhoud

Voorlichting
&
trainingen

Discriminatie voorkomen en inclusiviteit vergroten, begint met bewustwording. Ontdek onze voorlichtingsprogramma’s en trainingen die bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving.

Voorlichting: Bouwen aan Bewustwording

Discriminatie.nl – Regio Drenthe biedt trainingen, advies, voorlichtingen en workshops aan iedereen die in Drenthe aan de slag wil gaan om discriminatie te voorkomen. Voor alle werkvelden en voor alle domeinen, denk aan cultuur, sport, welzijn en zorg. Voor inwoners, professionals en vrijwilligers. We halen thema’s uit de taboesfeer en bieden handelingsperspectieven. Altijd op maat en gebaseerd op de scholingsbehoefte,

Scholen

Drentse kinderen en jongeren vormen de toekomst voor een inclusieve Drentse samenleving. Hierin is geen plek voor elkaar uitschelden, pesten of discriminatie. Met ons educatief aanbod sluiten Discriminatie Drenthe aan bij bestaande onderwijsprogramma’s. Wij spelen in op thema’s die voor een klas belangrijk zijn en richten ons op bewustwording als bouwsteen. Dit is altijd maatwerk. Passend bij de leeftijd van de groep, het onderwijsniveau en lopend onderwijsprogramma van een school. Waar nodig kunnen we ook aanbod ontwikkelen gericht op ouders/opvoeders of op medewerkers binnen een school.

Werkgevers (bedrijven en overheden)

In een inclusieve werkomgeving gedijen zowel werknemers als organisaties. Hoe voorkom je discriminatie op de werkvloer? Hoe selecteer je zonder vooroordelen? En hoe stimuleer je inclusie en diversiteit in jouw organisatie? Discriminatie Drenthe biedt trainingen aan professionals uit alle werkvelden. Altijd op maat en gericht op het versterken van kennis, vaardigheden en houdingen van medewerkers in een organisatie. Van hen zelf als persoon en als onderdeel van een bedrijfscultuur.

Gemeenschappen

In Drenthe broeit het van de wijk- en dorpsinitiatieven. Maar hoe bereik je iedereen in je wijk of dorp? Hoe bouw je samen aan een sterke, samenhangende gemeenschap? En komt discriminatie wel bij ons voor? Allemaal vragen waarop Discriminatie Drenthe trainingen of workshops kan aanbieden. Altijd op maat, gericht op een open dialoog en op het bevorderen van begrip tussen diverse groepen in de wijk of een het dorp. Vaak is de eerste stap bewustwording.

Ons trainingsaanbod

Programma’s op maat

Bij Discriminatie.nl – Regio Drenthe begrijpen we dat elke organisatie uniek is. Daarom bieden we programma’s op maat aan, afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van jouw school, bedrijf of gemeenschap.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze voorlichtingsprogramma’s en trainingen. Samen bouwen we aan een inclusieve samenleving waar gelijkheid en respect voorop staan!

Deel deze pagina