Direct naar inhoud

Claire
Laat
kinderen
lekker
kind
zijn.
Voed
ze
genderbewust
op

‘Laat kinderen lekker kind zijn’ en ‘stop met dat gendergeneuzel’ zijn veel gelezen reacties wanneer genderneutraliteit in het nieuws is.
Ik vind ook dat kinderen lekker kind moeten zijn.  Stop daarom met het opleggen van genderrollen en daaraan gekoppelde sociale verwachtingen.  De ‘gendergekte’ waarbij we kinderen al jaren aan de hand van hun genitaliën een sociale rol opleggen moet maar eens ophouden.

Als je je een meisje voelt en je wilt met poppen spelen is dat prima en als je dat als jongetje wilt doen is dat ook goed. Net zo goed als dat het prima is dat je als jongetje een jurkje aantrekt.

Genderbewust
Genderneutraal opvoeden, ook wel genderbewust opvoeden genoemd, is een manier van opvoeden waarbij genderstereotypen worden vermeden en kinderen worden aangemoedigd om zichzelf te zijn, ongeacht hun genderidentiteit. Het is een belangrijke stap in de richting van gendergelijkheid en levert positieve resultaten op voor kinderen en de samenleving als geheel. Een genderneutrale opvoeding houdt in dat ouders zich bewust zijn van de genderstereotypen die worden opgelegd aan kinderen vanaf jonge leeftijd. Dit kan gaan over de manier waarop ze gekleed worden, welke speelgoed ze krijgen of welke activiteiten ze doen. Door kinderen de vrijheid te geven om te kiezen wat ze willen dragen, spelen of doen, kunnen ze hun eigen interesses en vaardigheden ontwikkelen, los van traditionele genderrollen.

Openstaan voor diversiteit en inclusie
Een van de belangrijkste voordelen van genderneutraal opvoeden is dat het kinderen helpt om zichzelf te accepteren en te respecteren, ongeacht hun genderidentiteit. Door kinderen te laten zien dat gender geen beperking is, kunnen ze zichzelf ontwikkelen tot volwassenen die openstaan voor diversiteit en inclusie. Bovendien kan genderneutraal opvoeden bijdragen aan het verminderen van gendergerelateerd geweld en discriminatie.

Positieve resultaten
Er zijn ook andere positieve resultaten van genderneutraal opvoeden waargenomen. Zo blijkt uit onderzoek dat kinderen die worden opgevoed zonder genderstereotypen zich beter kunnen concentreren en meer creativiteit en verbeeldingskracht hebben. Ze hebben ook minder kans om zich geïntimideerd te voelen door de genderrollen die hen worden opgelegd, waardoor hun zelfvertrouwen wordt versterkt.

Genderneutraal opvoeden kan ook helpen om genderongelijkheid op de werkvloer te verminderen. Door kinderen te leren dat zowel mannen als vrouwen dezelfde mogelijkheden hebben, kunnen we als samenleving werken aan het verminderen van de genderkloof op het gebied van salaris, arbeidsdeelname en promotie. Genderneutraal opvoeden betekent niet dat we gender negeren of proberen te elimineren. Er zijn nog geen steeds jongens en meisjes. Maar ook non-binaire kinderen. Waar het om gaat is dat we kinderen leren dat gender niet bepalend is voor wie ze zijn en wat ze kunnen doen. Door kinderen aan te moedigen om hun eigen keuzes te maken en hun eigen interesses en vaardigheden te ontwikkelen, kunnen we als samenleving werken aan het creëren van een meer inclusieve en rechtvaardige wereld.

Claire Slingerland