Direct naar inhoud

Veelgestelde
vragen

 • Wat is discriminerend pestgedrag?

  Discriminerend pestgedrag verwijst naar situaties waarin een individu of groep herhaaldelijk negatieve acties, opmerkingen, of gedragingen richting anderen vertoont op basis van kenmerken zoals ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie, handicap, etniciteit, of andere persoonlijke eigenschappen. Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder verbaal pesten, fysiek geweld, uitsluiting, cyberpesten, en andere vormen van intimidatie die gericht zijn op het kwetsen, vernederen, of isoleren van individuen of groepen. Discriminerend pestgedrag kan ernstige negatieve effecten hebben op het slachtoffer, waaronder psychologische schade, verminderd zelfvertrouwen, sociale isolatie, en academische problemen.

 • Wat is het belang van discriminatie melden?

  Het melden van discriminatie is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Rechtvaardigheid en gelijke behandeling: Melden van discriminatie draagt bij aan het handhaven van rechtvaardigheid en het bevorderen van gelijke behandeling voor alle individuen. Door discriminatie aan het licht te brengen, kunnen maatschappelijke normen en wetten worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat mensen eerlijk worden behandeld, ongeacht hun achtergrond, ras, geslacht, religie, handicap of andere kenmerken.
  2. Bescherming van slachtoffers: Het melden van discriminatie is essentieel om de belangen van slachtoffers te beschermen. Het geeft hen de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen, indien nodig, en het voorkomt dat ze langer blootgesteld worden aan onrechtvaardige behandeling.
  3. Bewustwording en verandering: Door discriminatie te melden, draag je bij aan het creëren van bewustwording over problemen in de samenleving. Het kan een krachtig signaal zijn dat discriminerend gedrag niet wordt getolereerd. Dit bewustzijn kan op zijn beurt bijdragen aan positieve veranderingen op individueel, institutioneel en maatschappelijk niveau.
  4. Voorkomen van Herhaling: Meldingen van discriminatie kunnen organisaties en instellingen in staat stellen om passende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Dit kan variëren van het implementeren van trainingen tot het aanscherpen van interne beleidsmaatregelen.
  5. Preventie: Het melden van discriminatie helpt bij het identificeren van patronen en trends. Dit stelt autoriteiten, organisaties en gemeenschappen in staat om preventieve maatregelen te nemen om discriminatie te voorkomen. Het kan ook bijdragen aan het creëren van een cultuur waarin discriminatie minder waarschijnlijk voorkomt.
  6. Culturele Verandering: Het melden van discriminatie draagt bij aan een cultuurverandering waarin discriminatie minder wordt geaccepteerd. Het kan helpen bij het creëren van een omgeving waarin respect, diversiteit en inclusie worden bevorderd.
 • Waarom worden alle meldingen (ook anonieme) geregistreerd?

  Door meldingen te registreren, kunnen anti-discriminatievoorzieningen gegevens verzamelen over waar, hoe en hoe vaak discriminatie-incidenten voorkomen. Deze statistieken zijn waardevol voor onderzoek en helpen bij het ontdekken van trends en patronen van discriminatie. Ze vormen een basis voor het ontwikkelen van goed beleid en het evalueren van de impact van anti-discriminatiemaatregelen. De gegevens geven inzicht in de specifieke groepen die het meest kwetsbaar zijn voor discriminatie. Dit helpt bij het bedenken van  gerichte programma’s om discriminatie te verminderen.

 • Wat is Het College voor De Rechten van de mens?

  Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijk instituut in Nederland dat zich inzet voor de bescherming, bevordering en bewustmaking van mensenrechten. Het college is opgericht om toezicht te houden op de naleving van mensenrechten in Nederland.

  Samen met onze consulenten klachtbehandeling kun je uiteindelijk de beslissing maken dat je graag een een discriminatieklacht bij het college indient zodat zij onderzoek gaan doen naar jouw klacht. Als de klacht is onderzocht volgt er een zitting en een uitspraak. Aan de uitspraak zijn geen sancties verbonden maar het oordeel wordt wel openbaar gemaakt op de website van Het College. Neem eens een kijkje op de website van Het College voor de Rechten van de Mens.

   

 • Zijn jullie onafhankelijk?

  Ja wij zijn onafhankelijk!

 • Can you aid me in English or another language?

  Yes, we will make sure you receive the proper help you need in English. If you need help in another language it might be helpful if you find someone that can translate for you.

: