Direct naar de content
Vrouw met migratieachtergrond bedient industriele machine

FNV Young & United en Discriminatie.nl starten campagne tegen arbeidsmarktdiscriminatie

FNV Young & United start samen met Discriminatie.nl een online campagne waarin jonge mensen worden opgeroepen om melding te doen van discriminatie op de werkvloer, bij het solliciteren of tijdens een stage. Volgens de vakbond zijn er nog altijd te veel incidenten waarbij jonge mensen te maken hebben met arbeidsmarktdiscriminatie. De campagne moet inzicht geven in de omvang van het probleem en helpen om misstanden aan te pakken.

Onderzoeken

Uit recente onderzoeken van onder meer onderzoeksbureau Panteia en de rapportage Discriminatiecijfers in 2021 van Dicriminatie.nl blijkt dat er nog steeds op grote schaal op het werk of stage wordt gediscrimineerd op basis van onder meer afkomst, huidskleur, gender, geslacht, religie, handicap of seksuele voorkeur. FNV Young & United wil dat er minder vrijblijvend wordt opgetreden tegen deze misstanden.

Werk van maken

Met de vandaag gelanceerde campagne hoopt de bond daarom beter inzicht te krijgen in de omvang van de problemen. Als blijkt dat er bij bepaalde werkgevers structureel iets aan de hand is, dan maakt FNV Young & United daar desgewenst ook werk van. De individuele meldingen worden door lokale antidiscriminatiebureaus behandeld. Melders kunnen hier hun verhaal kwijt, krijgen advies en worden begeleid bij eventuele vervolgstappen. 

Hardnekkig

Bestuurder Elijah Alvares van FNV Young & United: ‘Discriminatie op werk en stage is hardnekkig, zeer schadelijk en leidt tot uitval op de arbeidsmarkt. Er is wat ons betreft een stevigere aanpak nodig om problemen echt te tackelen. Er is gelukkig groeiend aandacht voor dit maatschappelijke probleem, maar met aandacht alleen komen we er niet. Er is ook actie nodig. We verwachten dat we met de meldingen die bij ons meldpunt binnenkomen gerichter tot oplossingen kunnen komen en ook richting Den Haag en bij werkgevers steviger kunnen pleiten voor een minder vrijblijvende aanpak.’

Elkaar versterken

Stefano Frans, voorzitter Discriminatie.nl: ‘Het is krachtig dat de antidiscriminatiebureaus en de FNV op deze manier de handen ineen slaan. Onze klachtbehandelaars ondersteunen slachtoffers van discriminatie op individueel niveau waar de bond juist inzet op een collectieve aanpak. Op deze manier versterken we elkaar.’

Te vrijblijvend

Minister Van Gennip (SZW) kondigde deze zomer een actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie aan waarin zij convenanten wil sluiten tussen brancheorganisaties, sectoren, individuele organisaties, maatschappelijke partijen en belangengroepen. Haar doel is om daarmee de arbeidsmarkt aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Alvares: ‘Dat is wat ons betreft veel te vrijblijvend. Er moeten heldere criteria komen waar bedrijven zich aan moeten houden. En die criteria moeten daadwerkelijk worden getoetst.’

Campagne

De campagne is een samenwerking tussen FNV Young & United en Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus.De arbeidsmarkt is het terrein waarover antidiscriminatiebureaus elk jaar veel meldingen krijgen. Door de samenwerking hopen FNV Young & United en Discriminatie.Nl vooral de jongere doelgroep te bereiken.

Melden

Jonge mensen die discriminatie ervaren op hun werk of stage kunnen dit melden via youngandunited.nl/meldpunt. Bijvoorbeeld als ze geen stageplaats kunnen vinden vanwege hun afkomst, worden gepest op hun werk vanwege hun seksuele voorkeur of als hun contract niet wordt verlengd vanwege een zwangerschap.