Direct naar inhoud

Discriminatie.nl
Regio
Fryslân

Heb jij wel eens met discriminatie te maken? Meld het wél. Jouw ervaring telt. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je. Je staat er niet alleen voor!

Wie zijn wij

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân is een toegewijd team van professionals dat zich inzet voor gelijke behandeling en het aanpakken van discriminatie op verschillende fronten. Met jarenlange ervaring staan we klaar om jouw verhaal te horen en je te ondersteunen bij het nemen van de nodige stappen.

Wij zijn er om jouw rechten te beschermen en om samen te streven naar een wereld zonder discriminatie. Samen kunnen we het verschil maken. Neem contact met ons op, meld incidenten, en laten we samen werken aan een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving.

Heeft u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van discriminatie? Dan is melden zeker van belang. Door melding te doen van discriminatie kan er in veel gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. Als u in de provincie Fryslân woont of werkt (Gemeente: Leeuwarden, Achtkarspelen, Waadhoeke, Harlingen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Heerenveen, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf), kunt u terecht bij Discriminatie.nl Fryslân.

Intakegesprek discriminatie

Veelgestelde vragen

 • Wat is discriminatie nu eigenlijk?

  Kort gezegd is discriminatie het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Heeft het melden van discriminatie zin?

  Ja! Eén van de kernwaarden van Nederland is gelijkwaardigheid. Dat staat in de Grondwet. Discriminatie is verboden. De overheid moet haar best doen om discriminatie tegen te gaan. Discriminatie.nl Fryslân verzamelt informatie uit de meldingen. Zo adviseert zij de overheid over waar het goed gaat, en waar het beter kan. Melden helpt dus ook om discriminatie te verminderen. 

  Meld het wél. Jouw ervaring telt.

 • Leiden alle ervaringen met discriminatie tot een melding of klacht?

  Nee. Niet iedereen die met discriminatie wordt geconfronteerd zal hier melding van maken. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand niet aan de bel trekt bij Discriminatie.nl Fryslân als het gaat om discriminatie.

  Om te beginnen verschillen mensen in hun reactie op discriminatie: de een wuift een incident weg als onbelangrijk, de ander spreekt iemand er direct op aan, weer een ander trekt zich terug in de eigen groep om zichzelf tegen discriminatie te beschermen. Een tweede reden kan zijn dat mensen zichzelf niet als slachtoffer willen zien, wat volgens hen wel gebeurt bij een melding. Een derde reden is dat mensen bang kunnen zijn om een melding te maken: ze hebben bijvoorbeeld in het dagelijks leven veel te maken met de veroorzaker (denk aan een buurman of collega) of zijn van de veroorzaker afhankelijk (zoals een onderwijzer of werkgever). Maar wat ook een hele belangrijke reden is, is dat het in veel gevallen moeilijk is om discriminatie te herkennen, laat staan te bewijzen.

 • Ik weet niet zeker of hetgeen ik heb meegemaakt wel echt ‘discriminatie’ is. Wat nu? 

  Er is sprake van discriminatie als mensen ongelijk worden behandeld in een situatie of omgeving die precies hetzelfde is. Soms is dat eenvoudig vast te stellen, maar vaak ook niet. Daarom is het altijd goed om contact op te nemen! Door dit gesprek wordt vaak al veel duidelijk. Je kunt de situatie daardoor beter begrijpen en we kunnen een passende vervolgstap bedenken.  

 • Hoe kan ik een melding doen?

  Een melding doen van discriminatie kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste manier is om het meldformulier in te vullen. Met je gegevens wordt altijd vertrouwelijk omgegaan. Andere manieren zijn:

  – geef je melding  of vraag door via fryslâ[email protected]
  – bel ons op 058-215 77 71
  – bezoek ons op Snekertrekweg 1, 8912 AA te Leeuwarden

Hét meldpunt

Onze betrokken professionals (klachtenbehandelaar) zetten zich dagelijks in voor gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie.

Van links naar rechts:

Ajla Zildzovic Jegic, Jantine Tuinier, Mojdeh Rezaie en Esther Oosterbos

Een lijst met artikelen

Ben jij gediscrimineerd?

Of zag je het bij iemand anders? Meld het! Onze klachtbehandelaars zijn er voor jou. Samen zoeken we naar een oplossing.