Direct naar inhoud

Wat doen wij met uw melding?

Gepubliceerd op:
Intakegesprek discriminatie

Heeft u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van discriminatie? Dan is melden zeker van belang. Door melding te doen van discriminatie kan er in veel gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. Als u in de provincie Fryslân woont of werkt (Drachten, Sneek, Franeker, Harlingen, Dokkum, etc), kunt u terecht bij het Discriminatie.nl Fryslân.

Discriminatie.nl Fryslân adviseert en ondersteunt u over de aanpak van uw melding. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. Discriminatie.nl Fryslân onderneemt nooit actie zonder uw uitdrukkelijke toestemming en uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenprotocol

Discriminatie.nl Fryslân past altijd hoor en wederhoor toe. Afhankelijk van het resultaat hiervan bekijken wij samen met u welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) kan ingeschakeld worden of er wordt geadviseerd over het doen van aangifte bij de politie. Discriminatie.nl Fryslân steunt u hierbij.

U kunt uw melding schriftelijk, telefonisch of online indienen. Meldingen kunnen ook door derden worden ingediend, bijvoorbeeld door een collega of getuige. U kunt uw melding ook anoniem doen. In het Protocol Behandeling meldingen discriminatie kunt u lezen hoe wij uw melding behandelen.

 • Casus:Beschuldigd van fraude

  Er is de laatste tijd veel aandacht voor de toeslagenaffaire vanuit de politiek,
  media en binnen de Belastingdienst. Eindelijk worden wij gehoord als slachtoffers,
  ook al is het nog een lange weg. Ik ben een alleenstaande moeder met een
  buitenlandse achtergrond en ik ben slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire.

  Ik heb toen een melding gedaan bij discriminatie.nl. Ik kon mijn verhaal kwijt en ze hebben me ondersteund in verdere
  procedures. Ik hoop dat ik erkenning krijg voor het onrecht dat mij is aangedaan
  en uiteindelijk schuldenvrij kan leven. (Bron: Monitor Noord Nederland 2021)

 • Casus:Ondertiteling

  Door operaties op jonge leeftijd is mijn gehoor ernstig beschadigd en ben ik auditief beperkt. Nederland telt ruim 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Ik en velen anderen lopen tegen het probleem aan bij het kijken van programma’s dat ondertiteling onjuist is, niet synchroon loopt met de spraak of dat er een technische storing is. Het Meldpunt heeft het probleem aangekaart bij de mediaorganisatie die het betrof en ik werd uitgenodigd op het mediapark in Hilversum voor een gesprek en een rondleiding door de studio’s die de ondertiteling verzorgen. Ik zag de hoeveelheid werk die wordt verzet en begrijp beter waarom fouten worden gemaakt. Ik werd serieus genomen en gehoord. (Bron: Monitor Noord Nederland 2022)