Direct naar inhoud

Actueel:
Jaarcijfers
2023

Wat zeggen de cijfers over Fryslân?

U kunt  de monitor lezen via de online versie.

 

Racisme blijft de meest gemelde discriminatiegrond in het Noorden. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2023 Noord-Nederland van de drie noordelijke antidiscriminatievoorzieningen (Meldpunten) en de Politie-eenheid Noord-Nederland. Het totaal aantal geregistreerde meldingen nam bij zowel de Meldpunten (van 559 naar 602), bij de politie (van 529 naar 639) en bij het College van de Rechten voor de Mens (van 37 naar 39). Redenen hiervoor zijn wellicht de blijvende aandacht binnen de politiek voor dit onderwerp.

Racisme heeft veel impact

In 2023 werden bij de Meldpunten de meeste meldingen gedaan over discriminatie op basis van racisme (herkomst, huidskleur), handicap/chronische ziekte en seksuele gerichtheid. Bijna de helft van alle meldingen (49%) betrof racisme (huidskleur/afkomst), waardoor racisme de meest gerapporteerde vorm van discriminatie is. Dit blijkt ook uit de meldingen bij de politie, waar 44% van de meldingen over racisme ging. Racisme blijft zowel dit jaar als vorig jaar de meest gerapporteerde vorm van discriminatie. Mogelijke redenen hiervoor zijn de voortdurende aandacht voor dit onderwerp in de politiek en de erkenning van Nederlands aandeel in het slavernijverleden. De noordelijke Meldpunten ontvangen veel meldingen van schrijnende situaties waarin racisme een rol speelt. Racisme heeft een grote impact op de mensen die ermee geconfronteerd worden. Het blijft van belang om te blijven werken aan bewustwording en erkenning van dit probleem.

Discriminatie.nl Fryslân

Binnen Fryslân zien we een opmerkelijke toename in het aantal meldingen. In 2022 ontvingen we 234 meldingen, terwijl dit aantal in 2023 steeg naar 269. Vooral de meldingen van discriminatie op basis van racisme zijn met 39% gestegen, wat een zorgwekkende ontwikkeling is.

Daarnaast hebben we ook een explosieve toename gezien in meldingen rondom discriminatie op basis van seksuele gerichtheid. Deze meldingen zijn met maar liefst 141% gestegen, wat neerkomt op een verdubbeling en nog wat erbij.

Een opvallend incident dat veel aandacht heeft gekregen, is de bekladding van het nieuwe regenboogbankje in Kollum. Dit bankje werd plotseling besmeurd met zwarte verf en voorzien van leuzen zoals ‘Gay = niet OK’. Dit voorval heeft geleid tot een golf van meldingen bij het Meldpunt in Fryslân en benadrukt het belang van blijvende inzet tegen discriminatie en voor acceptatie van diversiteit.

Media en Reclame

Jaarlijks blijft de arbeidsmarkt de voornaamste plek waar discriminatie plaatsvindt, met een stevige eerste positie, gevolgd door collectieve voorzieningen en openbare ruimte. Echter, in regio Fryslân zien we een nieuwkomer opkomen: het terrein van ‘media en reclame’. De afgelopen jaren is hier een opmerkelijke stijging waargenomen, waarbij dit terrein voorheen op plek 7 of 8 stond en nu in de top 5 belandt. De meldingen die binnenkomen bij het meldpunt betreffen vaak cartoons, strips, columns of andere uitingen die als discriminerend worden ervaren, evenals meldingen over discriminerende uitlatingen in tv-programma’s, tijdschriften, enzovoorts, waarvoor het medium (plek) verantwoordelijk wordt gehouden. Het is van cruciaal belang dat er op nationaal niveau wordt ingezet om de aandacht te vestigen op beeldvorming in de media en reclame, evenals bij voorlichting over discriminatie in deze context.

Één centraal Meldpunt

2023 was een jaar met belangrijke ontwikkelingen voor Meldpunten. Zo is in 2023 hard gewerkt aan het realiseren van een gezamenlijk meldsysteem en een eenduidige naamvoering in het hele land. Sinds januari 2024 hebben inwoners van Nederland toegang tot één centraal Meldpunt, één centraal telefoonnummer en één centrale website om discriminatie te melden. Deze nieuwe aanpak maakt het voor inwoners eenvoudiger en toegankelijker om discriminatie te melden. Via één landelijk Meldpunt komt de melder automatisch in contact met het regionale Meldpunt.

Ons meldpunt gaat vanaf 1 januari 2024 verder onder de naam Discriminatie.nl Fryslân.

Meld discriminatie direct bij Discriminatie.nl. Je melding komt dan bij ons terecht. Wij helpen je net zoals in de afgelopen jaren vanuit ons kantoor in jouw regio. Geef je melding door via de link. Vul het formulier alsjeblieft zo compleet mogelijk in. Ook als je anoniem wilt melden of als je geen verdere actie wil.

melding discriminatie, vrouw doet een melding

Overzicht artikelen