Direct naar inhoud

Over
antidiscriminatiebureau
Fryslân

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. We vinden het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en gelijke kansen krijgt in de samenleving. Daar zetten we ons elke dag voor in, samen met betrokken vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven. Samen maken we het verschil.

Doen waar we goed in zijn

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân zet zich op verschillende manieren in om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie te bestrijden.

Dat doen we door:

Wij zijn er voor alle inwoners van Fryslân, ongeacht “leauwe, libbensoertsjûging, politike oertsjûging, ras, geslacht of op hokker grûn dan ek”, zoals de tekst in het Provinciehuis het zo mooi verwoordt. 

Werkgebied

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân is werkzaam voor 18 grote en kleinere gemeenten met in totaal 659.500 inwoners. Voor de gemeenten vervult Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân de wettelijke taak van onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Inwoners van aangesloten gemeenten kunnen bij Antidiscriminatiebureau Fryslân terecht voor advies en ondersteuning als zij te maken krijgen met discriminatie.

Organisatie & bestuur

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân maakt onderdeel uit van Stichting Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit met als directrice Mirka Antolovic. Het bestuur bestaat uit vier leden:

Voorzitter: Hans den Dulk
Vice-voorzitter: Willemijn Kuper
Penningmeester: Sander Penninga
Secretaris: Emile Priest

Het bestuur houdt toezicht op het beleid en staat bij met advies.

ANBI-status

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân is door de belastingdienst aangewezen als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Giften aan Antidiscriminatibureau Regio Fryslân zijn giften gedaan aan ‘goede doel instellingen’ en dus aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

De jaarrekeningen, het overzicht van onze activiteiten en andere gegevens met betrekking tot de ANBI-status kun je vinden op onze ANBI-pagina.

Voor gemeenten

Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân voert voor gemeenten de wettelijke taak uit van antidiscriminatievoorziening. Indien een ambtenaar of bestuurder van een gemeente informatie wenst te hebben m.b.t. het antidiscriminatiebeleid in zijn of haar gemeente, kan er contact worden gezocht met Mirka Antolovic (fryslâ[email protected]).

Intakegesprek discriminatie

Werken bij Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân

Wil je je inzetten voor gelijke behandeling en het bestrijding van discriminatie? Voel je je thuis in een multidisciplinair team met betrokken professionals? Dan is werken of stage lopen bij Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân misschien iets voor jou.

Solliciteren kan door een mail met motivatie en je cv te sturen. Bij een positieve beoordeling word je uitgenodigd voor een gesprek en eventueel voor een tweede. Na de definitieve keuze volgt een gesprek over de arbeidsvoorwaarden. Bij Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân vinden we gelijke kansen op de arbeidsmarkt belangrijk. We doen ons best om onze teams een afspiegeling te laten zijn van de samenleving.

Stagiaires zijn welkom bij Antidiscriminatiebureau Regio Fryslân. Er is ook regelmatig ruimte voor stagiaires (x/v/m). Of je nou student Sociaal Werk bent, communicatie, sociologie, HR of een andere opleiding, bij ons kun je je vaardigheden verder ontwikkelen. 

Ben je op zoek naar een leuke klus als vrijwilliger? Bij verschillende activiteiten kunnen we hulp van vrijwilligers gebruiken. Stuur een mail naar fryslâ[email protected]

Op dit moment hebben we geen openstaande vacatures.

Klachtenregeling

Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten wij ons voor in. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wat je in dat geval kunt doen, lees je in onze klachtenregeling.

Overige gegevens

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41001568