Direct naar inhoud

Discriminatiegronden,
cijfers
en
oordelen

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kunt u denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Maar ook zwangerschapsdiscriminatie (geslacht).

Discriminatieverbod
“In artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet behandeld. Je mag niet discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Naast artikel 1 GW zijn specifieke wetten als gelijkebehandelingswetgeving die gelijke behandeling beschermen. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en mensenrechten en is vastgelegd in internationale verdragen. Ook in het Wetboek van Strafrechtzijn zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld”.

Discriminatiegronden

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond.

De wetgeving over gelijke behandeling verbiedt discriminatie op grond van de volgende kenmerken: arbeidsduur (fulltime/parttime werk), burgerlijke staat, geslacht, godsdienst, handicap/chronische ziekte, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging, ras, seksuele gerichtheid, soort contract (vast of tijdelijk).

Word je ongelijk behandeld en heeft dat te maken met een van die gronden, dan kun je een beroep doen op de wet.

Cijfers en oordelen

Klik hier voor de cijfers over discriminatie in Noord-Nederland.

Als u een oordeel wil aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens, kan Tûmba u hierin begeleiden. Hieronder een overzicht van de oordelen die Tûmba namens melders heeft ingediend de afgelopen jaren.

Elkenien fertsjinnet in earlike kâns!
jongeren-discriminatie-donker
Discriminatie maakt mensen letterlijk ziek.
donkere man dreadlocks-discriminatie
Jouw ervaring telt. Meld het wél! Jouw melding kan bijdragen aan het stoppen van discriminatie en het beschermen van anderen tegen vergelijkbare behandelingen. Wij zijn er om jou te helpen.
Bekijk op YouTube Opent in een nieuw venster
Herken discriminatie.