Direct naar inhoud

Niemand
past
in
1
hokje

Iedereen heeft vooroordelen. Vooroordelen kunnen handig zijn, omdat je hiermee overzicht houdt. Maar ze hebben ook invloed op hoe we ons gedragen tegenover bepaalde mensen en hoe we anderen zien. Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie. Discriminatie is verboden. Als je er bewust van bent kun je er gelukkig ook iets aan doen.

Weet jij wat je moet doen als je gediscrimineerd voelt of als je in jouw omgeving discriminatie ziet? Of twijfel je of iets discriminatie is?
Bij Discriminatie.nl kun je jouw klacht melden. Ook als je geen hulp of advies nodig hebt. Met deze campagne willen we mensen bewust maken over stereotypering en vooroordelen en dat dit kan leiden tot discriminatie. Als je je bewust bent dat je elkaar niet altijd in hokjes moet plaatsen, kun je hier anders naar gaan kijken. Hieronder kun je verder lezen over deze campagne.

Net als jij past niemand in 1 hokje

De aandacht voor discriminatie neemt steeds meer toe en daarmee ook de aandacht voor stereotypen en vooroordelen. Want juist daarin ligt vaak de oorzaak van discriminatie.

We leren van jongs af aan om mensen in hokjes te plaatsen. We leren over verschillen tussen mensen. We leren over mensen met een geloofsovertuiging, over verschillen in herkomst of over mensen met een handicap. Zonder echt na te denken passen we de hokjes toe iedereen. Dit kan leiden tot vooroordelen en discriminatie. Mensen categoriseren in hokjes is voor iedereen handig, omdat je hiermee overzicht houdt en om situaties goed te kunnen inschatten. We leren al jong om allerlei verbanden te leggen tussen bepaalde groepen mensen en hoe ze zich gedragen. Bijvoorbeeld: vrouwen zijn zorgzaam, ouderen zijn niet handig met smartphones en computers. Hokjes kunnen soms handig zijn, bijvoorbeeld om gevaar te voorkomen: bij bepaalde types loop je liever een blokje om. Dit gebeurt allemaal in je hoofd, vanzelf en onbewust. Maar de kans is groot dat een aantal verbanden die je hebt gelegd tussen ‘hokjes’ en ‘gedrag’ gaat vastroesten. Dit wordt ook versterkt door media die ons beeld over elkaar beïnvloed. Dan ontstaan voorbarige oordelen, ofwel vooroordelen. Bij vooroordelen ga je ervan uit dat iemand zich op een bepaalde manier denkt of zal gedragen.

Wat kun je ertegen doen?

Herkennen en erkennen
Verandering begint bij het herkennen en erkennen dat alle mensen vooroordelen hebben. Als je je daar van bewust bent en blijft, heb je de grootste stap al gezet.

Bewustwording en in gesprek gaan
Probeer erop te letten dat jouw eigen vooroordelen niet je gedrag gaan bepalen. Pas op met het verspreiden van je eigen vooroordelen. Bijvoorbeeld tijdens een selectieproces voor een nieuwe baan. Realiseer je dat niemand in 1 hokje past en reduceer iemand niet tot maar 1 aspect van zijn/haar/hun/diens identiteit. Ga met elkaar in gesprek, vraag door. Zo leer je dat we allemaal anders zijn en tegelijkertijd veel op elkaar lijken.

Reageer als je vooroordelen bij anderen ziet
Vooroordelen bij anderen herkennen is makkelijker dan bij jezelf. Zie je dat jouw collega’s, leerlingen of vrienden anderen benadelen en vermoed je dat dit komt door hun vooroordelen? Maak het bespreekbaar zonder te oordelen. Bedenk dat de ander zich zeer waarschijnlijk niet bewust is van zijn/haar/hun/diens gedrag. Bij kwetsende of beledigende vooroordelen over jou of anderen kun je duidelijk laten weten dat je dat niet oké vindt.

Melding doen

Melden en dan? Je meldt discriminatie via de website Discriminatie.nl, via e-mail, telefonisch of je gaat naar je lokale bureau van Discriminatie.nl.
Een Consulent Discriminatiezaken bij jou in de buurt neemt contact met je op om je melding te bespreken. Als je dat wil en wij iets voor je kunnen betekenen, plannen we een (telefonische) afspraak.
We onderzoeken je melding, bijvoorbeeld aan de hand van wetgeving en overleg met ervaren collega’s. We laten je weten wat hieruit komt.
We bespreken de aanpak van je melding. Soms zijn er geen vervolgstappen mogelijk. Maar we luisteren altijd naar je en geven je gratis advies.
We houden je van elke stap op de hoogte en we ondernemen geen actie zonder jouw toestemming.

Campagne materiaal

Wil jij de campagne onder de aandacht brengen in jouw Gemeente? Het materiaal bestaat uit posters en social media berichten die je kunt printen of kunt delen. Wil je een eigen logo gebruiken of heb je andere wensen? Dit kan ook op maat. Contacteer ons!