Direct naar inhoud

Voor
gemeenten

Partner bij discriminatiezaken

De afgelopen jaren hebben we in Nederland helaas schokkende voorbeelden gezien van racisme en andere vormen van discriminatie. Laten we samen optrekken om dit tegen te gaan. Niet alleen omdat het onze wettelijke plicht is, maar om samen te bouwen aan een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Waarin we gelijkwaardig zijn. Zie ons als vanzelfsprekende partner van gemeenten voor alles wat met discriminatie te maken heeft. Daarom is deze pagina er speciaal voor jullie.

Pijlers

Samen met jullie willen we inzetten op een aantal aandachtsgebieden, pijlers, die wij belangrijk vinden. Daarop bouwen we verder aan een samenleving waarin geen plaats is voor discriminatie en uitsluiting. Dit willen we bereiken door specifieke activiteiten te ontplooien, gerichte projecten te ontwikkelen en plannen uit te voeren. Gericht op de pijlers:

→  Zichtbaarheid: in uitingen van gemeenten rekening houden met inclusie en diversiteit
→  Voorlichting en training: bewustwording creëren bij verschillende beroepsgroepen, waaronder scholen 
→  Beleidsterreinen: inclusief beleid voeren binnen alle beleidsterreinen, zoals sport, horeca, huisvesting
→  Toegankelijkheid: iedereen, met of zonder beperking, moet de kans krijgen gebruik te maken van alle voorzieningen, informatie en dienstverlening

Praktische handreikingen Movisie