Direct naar inhoud

Discriminatie.nl
Gooi
en
Vechtstreek

Heb je te maken gehad met discriminatie? Meld het wél. Jouw ervaring telt. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je. Je staat er niet alleen voor!

Wie zijn wij

Bij het antidiscriminatiebureau Gooi en Vechtstreek werkt een team van toegewijde professionals die zich inzetten voor gelijke behandeling en het aanpakken van discriminatie. Met jarenlange ervaring staan we klaar om naar jouw verhaal te luisteren en je te ondersteunen bij het nemen van de nodige stappen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

 • Meldpunt Discriminatie: Maak gebruik van ons meldpunt om een voorval van discriminatie te bespreken, zodat dit wordt geregistreerd en waar mogelijk in behandeling genomen. Jouw melding is de eerste stap naar verandering.
 • Juridisch Advies: Onze experts bieden juridisch advies en begeleiding om je te helpen bij eventuele juridische stappen.
 • Ondersteuning en Begeleiding: We bieden emotionele ondersteuning en begeleiding gedurende het hele proces. Je staat er niet alleen voor.
 • Voorlichting en Bewustwording: We verzorgen gastlessen voor groep 7 en 8 van de basisscholen. Ook geven we op aanvraag  workshops voor middelbare scholen en maatschappelijke organisaties. Neem contact op voor een workshop op maat.

Veelgestelde vragen

 • Wat is discriminatie?

  Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen ongelijk behandeld wordt. Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als chauffeur en de baan niet krijgt is dat terecht. Het is discriminatie als iemand niet wordt aangenomen, omdat hij of zij te oud, gehandicapt, moslim of homoseksueel is of een andere huidskleur heeft.

  Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Wanneer is iets discriminatie?

  Er zijn verschillende soorten discriminatie. In de Nederlandse wet staan twaalf gronden waarop je mensen in dezelfde situatie niet ongelijk mag behandelen: 1) Afkomst/huidskleur/ras; 2) Handicap/chronische ziekte; 3) Geslacht; 4) Seksuele gerichtheid; 5) Leeftijd; 6) Godsdienst; 7) Nationaliteit; 8) Arbeidsduur (fulltime/parttime); 9) Vast of tijdelijk dienstverband; 10) Politieke overtuiging; 11) Levensovertuiging; 12) Burgerlijke staat. Als mensen op één (of meerdere) van deze gronden in gelijke gevallen ongelijk behandeld worden dan is er mogelijk sprake van discriminatie volgens de wet.

 • Hoe kan ik een melding doen?

 • Waarom melden?

  Een op de vier Nederlanders heeft wel eens te maken met discriminatie. En dat moet stoppen, want iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Als je gediscrimineerd bent, weet je hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden om wie je bent. Zonder dat er verder wordt gekeken naar wat je doet of kunt. En eigenlijk is het heel simpel: iedereen zou met respect behandeld moeten worden en iedereen zou dezelfde kansen moeten hebben op scholing, inkomen en welzijn. Juist daarom is het van belang om discriminatie altijd te melden. Want als je het niet meldt, blijf je ermee zitten. Door het te melden raakt de veroorzaker doordrongen van de ernst van de ervaring, en kan er ook iets aan worden gedaan. Dit is ook belangrijk voor andere mensen als jijzelf die hetzelfde kunnen meemaken. Ook bij twijfel of wat jij of een ander heeft meegemaakt wel discriminatie is, kunnen wij je adviseren en verder helpen. Wij zijn er om discriminatie en ongelijke behandeling te signaleren, aan te pakken en te voorkomen. Door te melden draag jij hieraan bij!

 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  Onze werkwijze hangt af van het soort melding en jouw wensen op dit punt. Als je wilt dat wij jouw klacht in behandeling nemen, nemen we contact op voor een gesprek met één van onze consulenten. Vaak is dit gesprek per telefoon. Maar het kan ook op afspraak tijdens kantooruren. Indien je geen gesprek wilt of kunt voeren, is het ook mogelijk om per e-mail of schriftelijk informatie aan te leveren.

  Stap 1: In kaart brengen: We beginnen met het zo volledig mogelijk in kaart brengen van jouw klacht. Wat is er gebeurd, wie was er bij betrokken, waar en wanneer vond het plaats? We kunnen je het best helpen als jouw klacht gaat over een concreet feit, een gebeurtenis of handeling die zich minder dan een jaar geleden heeft voorgedaan. Soms nodigen we je uit voor een gesprek bij ons op kantoor. Desgewenst kan het gesprek ook telefonisch plaatsvinden. Als alle benodigde informatie is verzameld, volgt stap 2.

  Stap 2: Toetsen aan wetgeving: Op basis van alle ontvangen informatie toetsen wij jouw klacht aan de wetgeving op het gebied van discriminatie, zoals de Algemene Wet Gelijke Behandeling en het Wetboek van Strafrecht. Door deze toetsing bepalen we of er een vermoeden van discriminatie aanwezig is en of de klacht juridisch onderbouwd kan worden. Als er na toetsing geen vermoeden van discriminatie is, wordt jouw klacht afgesloten en kunnen we jou eventueel doorverwijzen naar een andere instantie. Ook als er geen vervolgstappen mogelijk zijn luisteren we altijd naar je en geven we je advies. Als er sprake is van een vermoeden van discriminatie, volgt stap 3.

  Stap 3: Samen staan we sterk: het antidiscriminatiebureau Gooi en Vechtstreek neemt jouw klacht in behandeling en bespreekt met jou welke stappen er ondernomen kunnen worden. Samen met jou zoeken wij naar een passende oplossing. Wij werken op basis van hoor en wederhoor. Nadat we jouw ervaring hebben onderzocht wordt ook de veroorzaker gevraagd zijn of haar visie op de gebeurtenis te geven. Dit doen we meestal door een brief te schrijven aan de veroorzaker, de zogenaamde wederpartij. We streven er in eerste instantie naar om de klacht via bemiddeling op te lossen, want bij escalatie is niemand gebaat. Mocht bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leiden, dan bekijken we, in overleg met jou, welke andere vervolgstappen genomen kunnen worden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het doen van aangifte bij de politie of het vragen van een oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens.

 • Kan ik anoniem melden?

  Melden kan ook anoniem. We kunnen dan geen vervolgstappen ondernemen. Maar meld het wél, want het is een belangrijk signaal. Zo bouw je mee aan een gelijkwaardigere samenleving. Met de verzamelde registraties kunnen wij duidelijk maken hoe vaak en in welke vorm discriminatie voorkomt, zodat het probleem zichtbaar wordt.

 • Zijn er kosten verbonden aan jullie hulp?

  Onze hulp is voor iedereen gratis.

 • Waar kan ik discriminatie nog meer melden?

  Als je discriminatie ervaart op een manier die volgens jou strafbaar is, kun je ook aangifte doen bij de politie. Ons antidiscriminatiebureau kan je daarbij ondersteunen.

  Als je op internet uitingen tegenkomt die onnodig kwetsend zijn, of waarbij sprake is van haat zaaien ten opzichte van groepen mensen, kan er sprake zijn van online discriminatie. Dat kun je melden bij Discriminatie.nl, maar we raden je aan het ook te melden bij Meld.Online Discriminatie. Zij bekijken elke melding en bepalen of deze strafbaar is.

  Je kunt het College voor de Rechten van de Mens vragen een oordeel uit te spreken over door jou ervaren discriminatie. Het CRM onderzoekt je melding en als er volgens de wet voldoende aanknopingspunten zijn om je verzoek in behandeling te nemen, zal het college dat doen. Ons antidiscriminatiebureau kan je bij deze procedure bijstaan.

  Bij de Nationale ombudsman kun je het melden als je je gediscrimineerd voelt door de overheid of een overheidsinstantie en daarover een klacht wil indienen.

  Kinderen hebben natuurlijk ook rechten. Ook als kind mag je niet gediscrimineerd worden. Als je nog geen 18 jaar bent en je hebt het idee dat school, jeugdhulp, een organisatie in de kinderopvang of gezondheidszorg niet goed omgaat met jouw kinderrechten, kun je je melden bij de Kinderombudsman. Zij geven je advies en kunnen een onderzoek starten als ze daar reden daarvoor zien.

 • Heb je een klacht over ons?

  Wij willen iedereen naar tevredenheid helpen en een goede dienstverlening bieden. Helaas kan het gebeuren dat je toch niet tevreden bent over hoe je geholpen bent. Misschien wil je zelfs een klacht indienen. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat en waarover je wel en niet een klacht kunt indienen.

Wij zijn er om jouw rechten te beschermen. Samen kunnen we het verschil maken. Neem contact met ons op, meld incidenten, en laten we samen werken aan een rechtvaardigere en gelijkwaardige samenleving.

Actueel

Ben jij gediscrimineerd?

Of zag je het bij iemand anders? Meld het! Onze klachtbehandelaars zijn er voor jou. Samen zoeken we naar een oplossing.