Direct naar inhoud

Meer meldingen van discriminatie in Gooi en Vechtstreek

Gepubliceerd op:

In 2023 ontving Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek van inwoners uit deze regio in totaal 127 meldingen van discriminatie. De belangrijkste redenen om te melden waren: herkomst/huidskleur, handicap/chronische ziekte en geslacht. Dit is te lezen in onze rapportage kerncijfers 2023.

Herkomst

Discriminatie op grond van herkomst blijft net als in voorgaande jaren de belangrijkste reden om te melden. In 2023 ging bijna de helft (58 van de 127) van alle meldingen over deze vorm van discriminatie. Dit werd het vaakst gemeld op het terrein van de openbare ruimte, en op het terrein van de collectieve voorzieningen en de arbeidsmarkt. Discriminatie op grond van herkomst werd ook redelijk vaak gemeld waar het ging om huisvesting, conflicten met buren en ongelijke behandeling in het onderwijs. Ook ontving het meldpunt klachten over onderscheid op grond van herkomst in de media en door de politie/het OM, maar minder dan in voorgaande jaren.

Handicap/chronische ziekte

Een andere vaak gemelde vorm van discriminatie in 2023 betreft onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte (15 meldingen). Met name op het gebied van toegankelijkheid in de commerciële dienstverlening en de horeca, en van (on)gelijke behandeling bij toegang tot collectieve voorzieningen en huisvesting.

Geslacht

Onderscheid op grond van geslacht staat met 13 meldingen op nummer drie in de top van de meest gemelde wettelijke gronden van discriminatie. In de helft van de gemelde gevallen ging het om ongelijke behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen in dezelfde situatie, bijvoorbeeld over ongelijke beloning voor gelijk werk.

Collectieve voorzieningen meer gemeld

De meest voorkomende terreinen waarop discriminatie afgelopen jaar werd gemeld zijn: collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening en de openbare ruimte. Hoewel nog steeds een redelijk aantal meldingen (16) over arbeidsmarktdiscriminatie werd gedaan, kwamen de meeste discriminatiemeldingen (28) binnen over collectieve voorzieningen. Inwoners die ontevreden zijn of problemen ervaren bij toegang tot of gebruik van dienstverlening van (semi) overheidsinstanties meldden dit in toenemende mate. Het ging vooral om omstreden behandeling of vijandige bejegening op grond van herkomst, maar ook op niet-wettelijke gronden.

Discriminatie in openbare ruimte

Net als voorgaande jaren zijn meldingen van discriminatie in de openbare ruimte toegenomen. Het ging hier om discriminatoire uitingen op straat op grond van herkomst, seksuele gerichtheid en godsdienst.

Commerciële dienstverlening en huisvesting

Ook klachten over commerciële dienstverlening en huisvesting namen in 2023 toe. In meer dan de helft van de gevallen ging het hierbij om ervaren discriminatie op grond van herkomst of huidskleur.

Erover praten helpt

“Discriminatie heeft veel impact op iemands persoonlijke leven en welzijn”, aldus klachtconsulent Bernd Buiting bij Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek. “Het kan gevolgen hebben voor je werk, je opleiding en je sociale leven. Erover praten helpt. En mogelijk kan je ermee voorkomen dat het opnieuw gebeurt, bij jouzelf of bij een ander. We merken dat de wederpartij een klachtenbrief van ons meestal serieus neemt. Doordat wij kunnen verwijzen naar het juridisch kader en ons netwerk, hebben wij vaak meer impact en kunnen we meer bereiken. Je staat er niet alleen voor.”

Helft van alle meldingen uit Hilversum

Van de 127 meldingen van discriminatie kwam bijna de helft (61) vanuit Hilversum. Dat aantal ligt redelijk gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend is ook nu weer het hoge aantal meldingen waarbij sprake was van discriminatie op grond van herkomst/huidskleur, bijna de helft van alle meldingen (30). Daarnaast kwamen in 2023 ten opzichte van 2022 veel meer meldingen binnen over ongelijke behandeling op het terrein van collectieve voorzieningen (18 keer, drie keer zoveel als in 2022).

Meer lezen?

De rapporten met daarin alle cijfers over discriminatie in 2023 zijn hier te downloaden.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen