Direct naar inhoud

Cijfers Monitor Discriminatie Midden-Nederland 2023

Gepubliceerd op:

In 2023 registreerden Art.1 Midden Nederland, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland en het Meldpunt Discriminatie Gooi & Vechtstreek gezamenlijk 952 discriminatieklachten van inwoners van Midden-Nederland. De politie-eenheid Midden-Nederland nam 1062 aangiften en meldingen van discriminatie op. Het College voor de Rechten van de Mens tenslotte ontving 71 verzoeken om een oordeel.

voorpagina rapport Monitor Discriminatie 2023 Midden-Nederland. Cijfers, Cases en Toelichting. Kaart Midden Nederland en afbeelding.

Discriminatie op Herkomst & Huidskleur Domineert

Discriminatie op basis van herkomst en huidskleur domineerde de meldingen. Bij de antidiscriminatiebureaus ging het om 46% van de klachten. Bij de politie had 49% van de meldingen betrekking op deze vorm van discriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens daarentegen behandelde voornamelijk zaken van discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte. Deze laatste waren goed voor 34% van de aanvragen tot een oordeel door het College.

Arbeidsmarkt

Bovendien bleef de arbeidsmarkt het voornaamste terrein waar discriminatie werd gemeld. Dit terrein omvat alle aspecten van werkgelegenheid van werving en selectie tot ontslagprocedures. Overeenkomstig het algemene beeld werd ook hier discriminatie op basis van herkomst of huidskleur het meest gerapporteerd (78 keer). Daarnaast kwam discriminatie op basis van geslacht ook vaak voor in de meldingen (35 keer).

Collectieve voorzieningen

Ook binnen collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg en overheidsdiensten kwamen significante meldingen voor, voornamelijk betreffende discriminatie op grond van herkomst/huidskleur (51) en handicap/chronische ziekte (31).

LHBTIQ+ Straatintimidatie

Binnen het publieke domein ervoeren 41 leden van de LHBTIQ+-gemeenschap discriminatie op straat, voornamelijk in de vorm van scheldpartijen, en minder vaak bedreigingen of fysiek geweld gerelateerd aan hun seksuele oriƫntatie.

Deze gegevens onderstrepen de noodzaak om alert te blijven op discriminatie in al zijn vormen en om actief beleid en maatregelen te implementeren die discriminatie bestrijden en gelijkheid bevorderen in de regio Midden-Nederland.

Meer lezen?

Download het rapport via onderstaande link:

Landelijke cijfers

Tegelijk met de monitor Midden-Nederland zijn ook de landelijke discriminatiecijfers gepubliceerd. Daarin staan naast de cijfers van de landelijke discriminatiebureaus van Discriminatie.nl ook de cijfers van de landelijke politie, het College voor de Rechten van de Mens, het Meldpunt Internet Discriminatie en de Nationale ombudsman.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen