Direct naar inhoud

Discriminatie.nl
Haaglanden
en
Hollands
Midden

Ben je gediscrimineerd of zie je dat iemand anders dit overkomt? Meld het vandaag nog! Jouw ervaring telt. Wij nemen elke melding over discriminatie serieus.

Wie zijn wij

Discriminatie.nl regio Haaglanden en Hollands Midden wordt verzorgd door antidiscriminatievoorziening Stichting iDb. Je kunt bij ons terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Met onze jarenlange ervaring staan we klaar om jou te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van stappen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

 • Meldpunt Discriminatie: Maak gebruik van ons meldpunt om discriminatie-incidenten te rapporteren. Door melding te maken kan een oplossing gevonden worden en kunnen maatregelen worden genomen om discriminatie te voorkomen.
 • Juridisch Advies: Onze experts bieden juridisch advies en begeleiding om je te helpen bij eventuele juridische stappen.
 • Ondersteuning en Begeleiding: We bieden ondersteuning en begeleiding gedurende het hele proces. Je staat er niet alleen voor.
 • Voorlichting, Training en Advies: We hebben een divers aanbod voor scholen, maatschappelijk werkers, hulp- en dienstverleners, politie, ambtenaren en bedrijven. Dit is altijd maatwerk. Als je interesse hebt, neem dan gerust contact op.

Een lijst met artikelen

Veelgestelde vragen

 • Wat is discriminatie nu eigenlijk?

  Kort gezegd is discriminatie het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Wat is inclusie?

  Inclusie betekent letterlijk: insluiting. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht verschillen zoals achtergrond of persoonlijke eigenschappen, volledig kan deelnemen en geaccepteerd wordt in een gemeenschap, groep of samenleving. Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving, niet alleen door discriminatie te bestrijden, maar ook door inclusie te stimuleren. Dit doen wij door trainingen te verzorgen, voorlichting en gastlessen te geven, te adviseren en aan te sluiten bij initiatieven van anderen die vergelijkbare doelen nastreven.

 • Wat is een antidiscriminatievoorziening (ADV)?

  Elke gemeente in Nederland is verplicht een antidiscriminatievoorziening (ADV) te hebben. Stichting iDb is de ADV voor gemeenten die binnen de regio Haaglanden en Hollands Midden vallen. ADV’s behandelen klachten en meldingen van mensen die discriminatie hebben ervaren of er getuige van waren. ADV’s zijn laagdrempelig en geven onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling van klachten. Naast de registratie van en de ondersteuning bij uw melding, verzorgen ADV’s ook onderwijs, trainingen en voorlichtingen. Ook registreren ADV’s eigen waarnemingen uit de regio.

 • Hoe kan ik een melding doen?

  Een melding doen van discriminatie kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste manier is om het meldformulier in te vullen. Met je gegevens wordt altijd vertrouwelijk omgegaan. Andere manieren zijn:

  • bel naar het landelijke telefoonnummer 0800 – 0880
  • stuur een mail naar [email protected]
 • Heeft het zin om discriminatie te melden?

  Ja. Discriminatie melden helpt. Uw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. De overheid heeft deze informatie nodig om discriminatie te bestrijden en te voorkomen. Door melding te maken van uw discriminatie-ervaring helpt u dus mee om discriminatie in de toekomst te voorkomen.

  Elke melding wordt geregistreerd en meegenomen in rapportages over ervaren discriminatie in de regio. Discriminatie.nl behandelt meldingen individueel, maar kijkt ook breder naar trends en ontwikkelingen op het gebied van discriminatie in de regio.

 • Leiden alle ervaringen met discriminatie tot een melding of klacht?

  Nee. Niet iedereen die met discriminatie wordt geconfronteerd zal hier melding van maken. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand niet aan de bel trekt bij ons.

  Om te beginnen verschillen mensen in hun reactie op discriminatie: de een wuift een incident weg als onbelangrijk, de ander spreekt iemand er direct op aan, weer een ander trekt zich terug in de eigen groep om zichzelf tegen discriminatie te beschermen. Een tweede reden kan zijn dat mensen zichzelf niet als slachtoffer willen zien, wat volgens hen wel gebeurt bij een melding. Een derde reden is dat mensen bang kunnen zijn om een melding te maken: ze hebben bijvoorbeeld in het dagelijks leven veel te maken met de veroorzaker (denk aan een buurman of collega) of zijn van de veroorzaker afhankelijk (zoals een onderwijzer of werkgever). Maar wat ook een hele belangrijke reden is, is dat het in veel gevallen moeilijk is om discriminatie te herkennen, laat staan te bewijzen.

 • Wat gebeurt er met mijn melding?

  Wij registreren meldingen en toetsen uw ervaring aan de gelijke behandelingswetgeving. We luisteren naar uw behoefte en geven aan wat wij voor u kunnen betekenen. Omdat iedere klacht anders is, is de aanpak ook elke keer anders. Soms is alleen het registreren van de klacht voldoende, maar regelmatig gaan we over op een uitgebreider onderzoek.

  Alle meldingen die wij binnenkrijgen, worden geregistreerd in een landelijk registratiesysteem. De registratiegegevens worden gebruikt voor rapportages die inzicht geven in de aard en omvang van discriminatie. Hieruit leiden we af welke maatregelen nodig zijn voor een gerichte en effectieve aanpak van discriminatie. Met uw persoonsgegevens gaan we vertrouwelijk om. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

 • Wat kan ik van jullie verwachten?

  We bieden een luisterend oor en zullen helder uitleggen wat wij wel en niet voor u kunnen betekenen. Hoewel wij elke ervaring van discriminatie toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving, is het op voorhand goed te beseffen dat wij nooit oordelen uitspreken over de wederpartij of berispingen zullen geven. Mocht het nodig zijn in contact te komen met de wederpartij, dan communiceren we vanuit uw naam vanuit het principe van hoor- en wederhoor.

 • Waarom registreren jullie meldingen?

  Om discriminatie te bestrijden en te voorkomen is het nodig om te weten welke problemen er spelen. Alle meldingen worden daarom geregistreerd in het landelijke registratiesysteem ADV-net. Het is van groot belang meldingen te blijven doen, zodat er een goed beeld ontstaat van de ervaren discriminatie en er naar passende oplossingen gezocht kan worden.

 • Word ik betrokken bij de behandeling van mijn melding?

  Op het moment dat we meer doen dan enkel een registratie, blijft u als melder volledig betrokken bij de behandeling van de klacht. Dit betekent dat we uit uw naam communiceren bij een hoor- en wederhoorprocedure. Wij communiceren dus niet los van u.

 • Kan ik mijn melding ook anoniem doen?

  Anoniem melden kan ook. Deze meldingen worden meegenomen in rapportages, maar wij kunnen geen verdere ondersteuning geven bij een anonieme melding.

 • Kan ik een melding doen voor iemand anders?

  Ja. Het is voor ons belangrijk om te weten welke vormen van discriminatie zich waar voordoen.

 • Zijn jullie onafhankelijk?

  Ja. Het bestrijden van discriminatie is een plicht van de Nederlandse overheid, evenals het stimuleren van burgers om incidenten te melden en hen te beschermen tegen discriminatie.Dit staat in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Gemeenten zijn verplicht om burgers toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening, waar zij terecht kunnen voor behandeling van hun discriminatieklachten en waar hun meldingen worden geregistreerd. Hoewel wij naar gemeenten rapporteren over de discriminatiemeldingen uit de regio, werken wij onafhankelijk.

 • Zijn er kosten verbonden aan jullie hulp/advies?

  Nee. Onze dienstverlening is gratis. Het is onze wettelijke taak om klachten te behandelen en te registreren. 

 • I don’t speak Dutch, can you aid me in English?

  Of course we can, we are here for all inhabitants of our working area, including those who do not speak Dutch. Do you want to report your or someone else’s experienced discrimination incident ? Please contact us only via Discriminatie.nl or call 0800 – 0880 for more information.