Direct naar inhoud

Programma Exclusief voor Inclusief

Gepubliceerd op:

Er zijn genoeg burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en anderen die verder gaan dan het delen van informatie over maatschappelijke problemen. Zij nemen initiatief en leveren, in het groot en in het klein, soms heel zichtbaar maar vaak in de luwte, bijdragen om problemen aan te pakken die de samenleving ontwrichten en het persoonlijk functioneren van individuen en sommige groepen kunnen ondermijnen. De inzet die wordt geleverd draagt ook bij aan het vertrouwen tussen burgers onderling, in de samenleving, in maatschappelijke organisaties en anderen. Dit sociaal kapitaal geeft een indicatie van de kwaliteit van steden, wijken, buurten en andere sociale verbanden. Stichting iDb heeft oog voor het sociaal kapitaal en heeft het programma ‘Exclusief voor Inclusief’ ontwikkeld om dit kapitaal nadrukkelijk te betrekken bij initiatieven.

Inmiddels zijn er zes van dergelijke platforms actief in de gemeenten: