Direct naar inhoud

Movisie

Handreikingen aanpak discriminatie

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Movisie een aantal praktische handreikingen om discriminatie tegen te gaan, samengesteld. Gemeenten kunnen hiermee meteen aan de slag gaan. De handreikingen zijn via onderstaande links te downloaden.

Deze pagina voor gemeenten is een samenwerking tussen Discriminatie.nl en Movisie. Movisie verzamelt en plaatst informatie op deze website. Voor de inhoud van de publicaties zijn de auteurs verantwoordelijk.

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Aan de hand van de praktijk wordt kennis ontwikkeld over wat echt goed werkt en wordt die kennis toegepast. De rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Het gaat om het realiseren van een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Movisie ondersteunt, adviseert en werkt samen met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk.