Direct naar inhoud
| Huisstijl

Concept logo

Direct naar zijbalk

Het beeldmerk bestaat uit drie organische vormen, of ‘blobs’, wij noemen ze pebbles, die metaforisch de samenleving en het individu vertegenwoordigen. 

Deze pebbles zijn op zichzelf staand, wat de individualiteit en persoonlijke identiteit symboliseert, maar ze zijn zo gepositioneerd dat ze elkaar overlappen en in elkaar overgaan. Deze merge staat voor samenhorigheid en de verbinding tussen de mens. 

De merge van deze drie elementen creëert een abstracte interpretatie van een hart, een symbool van liefde, zorg en welwillendheid. Dit centrale hartvormige figuur illustreert dat, ondanks onze verschillen, de kern van onze menselijkheid in ons vermogen ligt om met empathie en begrip met elkaar te verbinden.

Dit logo onderstreept de boodschap dat een collectieve inspanning – de samensmelting van individuele bijdragen – leidt tot een sterkere, meer liefdevolle en ondersteunende gemeenschap. 

Een collectieve actie begint bij het individu.

Groep mensen op straat met logo Discriminatie.NL