Direct naar inhoud
| Huisstijl

Doel, Visie & Missie

Direct naar zijbalk

Doel

Waarom bestaat discriminatie.nl?
Het doel van Discriminatie.nl is om discriminatie te bestrijden, mensen te ondersteunen, bewustwording te bevorderen, en te zorgen voor gelijke behandeling in Nederland. Dit omvat het voorkomen, signaleren, erkennen en aanpakken van discriminatie, evenals het bieden van advies en informatie aan mensen en organisaties.

Visie

Wat wil discriminatie.nl bereiken?
De visie van Discriminatie.nl strekt zich uit tot een Nederland waar geen ruimte is voor discriminatie, waar gelijke behandeling en gelijkwaardigheid voor iedereen geldt, ongeacht hun identiteit of persoonlijke kenmerken. We streven naar een samenleving waarin discriminatie wordt herkend, erkend en bestreden, en waarin iedereen de kans heeft om zichzelf te zijn en gelijke kansen krijgt.

Missie

Waar discriminatie.nl voor gaat.
Onze missie bij Discriminatie.nl is om een centraal meldpunt en ondersteuningspunt te zijn voor mensen die discriminatie-ervaringen hebben, inclusief melders, getuigen, hulpverleners en professionals die betrokken zijn bij discriminatie. We streven ernaar om discriminatie te signaleren, erkennen en aanpakken, gelijke behandeling te bevorderen, kennis te verspreiden en mensen de kans te geven om op te treden tegen discriminatie. We maken discriminatie inzichtelijk door meldingen te registeren en hierover te rapporteren.