Direct naar inhoud
| Huisstijl

Tone of voice

Direct naar zijbalk

Een “tone of voice” verwijst naar de manier waarop we communiceren met onze doelgroep, zowel in geschreven als gesproken vorm. Het gaat om de stijl en de houding die in de communicatie naar voren komt, en dit moet consistent zijn in alle berichten van het merk. De tone of voice weerspiegelt de persoonlijkheid van het merk en helpt bij het opbouwen van een relatie met het publiek.

Onze tone of voice:

 • Toegankelijk/Begrijpelijk: We spreken in duidelijke, eenvoudige taal, zodat iedereen ons gemakkelijk kan begrijpen, ongeacht hun achtergrond of kennisniveau.
 • Vriendelijk: Onze berichten zijn warm en uitnodigend, waardoor mensen zich op hun gemak en gewaardeerd voelen.
 • Vertrouwd: We communiceren op een betrouwbare en geruststellende manier, waardoor mensen weten dat ze op ons kunnen rekenen.
 • Deskundig: Onze communicatie toont onze expertise en kennis, waardoor mensen vertrouwen hebben in onze informatie en adviezen.
 • Informeel: We gebruiken een informele stijl, die niet te stijf of zakelijk is, om een open en toegankelijke sfeer te creëren.
 • Geduldig/Luisterend oor: We tonen geduld en bereidheid om te luisteren in onze communicatie, wat aangeeft dat we echt geïnteresseerd zijn in de problemen en zorgen van mensen.

Wat we vermijden

Er zijn woorden en bepaalde tone of voice die we vermijden. Het vermijden van bepaalde woorden en een specifieke tone of voice is belangrijk om effectief, respectvol en inclusief te communiceren.

Wat we vermijden:

 • Slachtoffer: Dit woord kan een gevoel van hulpeloosheid of passiviteit oproepen. Het is beter om termen te gebruiken die empowerment en veerkracht benadrukken.
 • Te Activistisch: Een té activistische toon kan als te confronterend of eenzijdig worden ervaren. Het is belangrijk om een evenwichtige en open houding te behouden.
 • Betweterig: Dit komt over als arrogant of neerbuigend. Het is essentieel om respectvol en begripvol te communiceren.
 • Afstandelijk: Een afstandelijke toon kan onpersoonlijk of koud lijken. Het doel is om vriendelijk en toegankelijk te zijn.
 • Polariserend: Polarisatie kan verdeeldheid en conflict veroorzaken. Het is belangrijk om een verenigende, inclusieve toon te hanteren.
 • Vingerwijzend: Beschuldigend of oordelend taalgebruik kan defensief gedrag oproepen. Het is beter om oplossingsgericht en ondersteunend te communiceren.
 • Bureaucratisch: Overmatig formeel of complex taalgebruik kan ontoegankelijk en intimiderend zijn. Eenvoudige en duidelijke taal is effectiever.
 • Vakjargon: Jargon kan verwarrend zijn voor mensen die niet bekend zijn met specifieke termen. Heldere en alledaagse taal zorgt voor beter begrip.

Er zullen meer woorden en bepaalde toon zijn die we vermijden, dit is indicatie om een gevoel te geven wat we niet willen.