Direct naar de content
Op de foto zie je Sandro met een megafoon en de Mensenrechtenvlag.

Interview met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support

Discriminatie.nl wil aandacht vragen voor het belang van mensenrechten. Daarom zal Discriminatie.nl elke 10e van de maand een persoon of een organisatie die zich inzet voor mensenrechten in de spotlight zetten met een interview en het overhandigen van de Mensenrechtenvlag. De persoon die de primeur heeft gekregen om als eerste de Mensenrechtenvlag van ons overhandigd te krijgen is Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Hieronder lees je het interview dat wij hebben gehad met Sandro.

LGBT Asylum Support. Een baken van hoop voor veel LHBTIQ-vluchtelingen

Het is zaterdag 10 juni wanneer ik met de trein naar Zutphen reis voor de eerste Pride in de Gelderse stad en om daar Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support te gaan ontmoeten. Wanneer ik Sandro ontmoet gaan we samen op een terras zitten om een kopje koffie te drinken. “We moeten nog even wachten op vrijwilligers van mij, ze kunnen als het goed is elk moment aankomen in Zutphen” zegt Sandro tegen mij. De twee vrijwilligers zijn LHBTIQ-vluchtelingen die Sandro heeft ondersteund en zich bij hem hebben aangesloten in zijn strijd voor een eerlijke en gelijkwaardige behandeling van LHBTIQ-vluchtelingen. “Er gaan nog veel dingen niet goed in de asielprocedures en bij de opvang in AZC’s voor LHBTIQ-vluchtelingen. Ze krijgen veelvuldig te maken met onduidelijke procedures en in de opvanglocaties hebben ze vaak te maken met agressie, geweld en intimidatie”, vertelt Sandro.

Stijgende vraag

Sandro zegt regelmatig contact te hebben met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over deze zorgpunten, maar aangezien iedere AZC weer ander beleid voert heeft hij het gevoel dat de urgentie voor maatregelen niet overal hetzelfde wordt gevoeld. “Sommige AZC’s hebben speciale LHBT Units, hoewel de overheid liever niet wil dat ze zo genoemd worden. Een speciale LHBT opvanglocatie zou het beste zijn. Ik heb meldingen ontvangen over AZC’s waar vluchtelingen wordt afgeraden zichtbaar regenboogkleuren te dragen, en sommige AZC’s hebben hun regenboogvlag verwijderd”. Sandro vertelt dat hij graag goed wil samenwerken met organisaties als het COA, COC en de antidiscriminatiebureaus. “Toch zie ik een stijging van het aantal LHBTIQ-vluchtelingen die zich aanmelden bij onze organisatie. De organisatie en het aantal vrijwilligers moeten groeien willen wij elk persoon die steun zoekt de aandacht geven die deze verdient. Ik vind het belangrijk om met iedere persoon die zich bij ons aanmeldt een intakegesprek te hebben om een goed beeld van deze persoon te krijgen. En ook inzicht of wij kansrijke ondersteuning kunnen bieden, we willen mensen geen valse hoop geven. Vorig jaar hebben we meer dan 500 meldingen van onveilige situaties bij LHBTIQ-vluchtelingen verzonden naar het COA, waarvan sommige meldingen zijn doorgezet naar Discriminatie.nl. Het geeft een beeld van hoe groot de vraag om ondersteuning is die bij ons binnenkomt”.

Try walking in my shoes

Via sociale media zie ik Sandro zich onverstoorbaar zich inzetten voor LHBTIQ-vluchtelingen. “Soms werk ik tot diep in de nacht door om een dossier af te krijgen en een bezwaarprocedure over een beschikking bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op tijd bij de rechtbank ingeleverd te krijgen.” Ik vraag Sandro of hij iets meer kan vertellen over de rapporten die hij binnenkort gaat presenteren aan een Tweede Kamer commissie. “In ons rapport ‘Try walking in my shoes’ houden wij een pleidooi voor het verbeteren van de werkinstructie van de IND. We vragen hen niet eenzijdig met een Westers perspectief de aanvragen van LHBTIQ-vluchtelingen te beoordelen, maar vanuit een bredere cultureel sensitieve bril te bekijken. Het andere rapport is ‘ProtectUs’ waar we aandacht vragen voor de kwetsbare positie van LHBTI-vluchtelingen. Aanleiding voor dit rapport is het recente overlijden van twee LHBTIQ-vluchtelingen als gevolg van suïcide”.

Het begin

Ik vraag hoe LGBT Asylum Support is ontstaan, en of Sandro altijd al betrokken is geweest bij het lot van vluchtelingen? “Mijn partner heeft een galerie in Groningen waar een keer een tentoonstelling was van Russische kunstenaars. Het viel mij op dat er veel LHBTIQ-vluchtelingen uit Rusland naar de expositie kwamen. Zij vertelden mij tegen welke zaken ze allemaal aanliepen en ik heb een aantal van hen toen ondersteund. Later sprak ik een vriend die ook met verhalen kwam van LHBTIQ-vluchtelingen die in totale wanhoop vastliepen in de asielprocedures. Toen wist ik dat er meer nodig was voor het LHBTIQ-vluchtelingen en heb ik LGBT Asylum Support opgericht.

De Mensenrechtenvlag

Wanneer Sandro’s team compleet is overhandig ik hem namens Discriminatie.nl de Mensenrechtenvlag. Vol trots neemt Sandro de Mensenrechtenvlag in ontvangst. “Ik voel me vereerd dat ik de eerste mag zijn die de Mensenrechtenvlag van jullie in ontvangst mag nemen, dank jullie wel”. Hij maakt de Mensenrechtenvlag vast aan een vlaggenstok en zo lopen wij richting het gemeentehuis van Zutphen voor de start van de pridewalk. Er is geen muziek tijdens de pridewalk, waardoor het fluitje waar Sandro regelmatig op blaast en de leuzen die we scanderen zoals; “We’re queer, we’re gay, refugees are here to stay” of simpelweg “Happy Pride” de aandacht trekken. Tijdens de pridewalk zie ik verschillende mensen nieuwsgierig aan Sandro vragen waar de vlag voor staat die hij bij zich draagt. Elke keer legt hij vol trots uit dat het de Mensenrechtenvlag is en hij de eerste persoon is die de eer heeft gekregen hem te ontvangen voor zijn inzet voor de mensenrechten. Veel LHBTIQ-vluchtelingen die deelnemen aan de Pride herkennen Sandro en willen met hem op de foto, alsof hij een beroemdheid is. Sandro werkt vriendelijk overal aan mee, staat iedereen geduldig te woord en lijkt helemaal in zijn element. Het was mij een genoegen hem als eerste de Mensenrechtenvlag te hebben mogen overhandigen!

Meer weten over LGBT Asylum Support, ga dan naar www.lgbtasylumsupport.nl

Sandro Kortekaas is zichtbaar in het midden terwijl hij de Mensenrechtenvlag omhoog houdt.
Sandro Kortekaas in het midden met de Mensenrechtenvlag