Direct naar de content
Minister Bruins Slot met de verkenning naar de invoering van de gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Invoering Algemene wet gelijke behandeling op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

In héél Nederland discriminatie signaleren, bestrijden en voorkomen is waar Discriminatie.nl voor staat. Daarom is Discriminatie.nl blij met het nieuws dat ook Caribisch Nederland antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) gaat krijgen.

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namelijk besloten om de gelijkebehandelingswetgeving, zoals de Algemene wet gelijke behandeling, in te voeren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de Caribische delen van Nederland.

Bruins Slot: “Artikel 1 van de Grondwet geldt in heel Nederland, dus ook in de Caribische delen van Nederland. De onderliggende wetgeving zou dus ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius dienen te gelden. Deze belangrijke stap gaan we nu nemen.’’

Artikel 1

Artikel 1 van de Grondwet bevat het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Artikel 1 van de Grondwet is uitgewerkt in een aantal gelijkebehandelingswetten, die discriminatie op de daarin genoemde gronden verbieden. Die gelijkebehandelingswetten gelden tot op heden alleen in het Europese deel van Nederland. Daar komt dus verandering in, onder meer door het oprichten van antidiscriminatievoorzieningen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Ook het bestuur van Discriminatie.nl is verheugd met het nieuws dat er nu ook op de eilanden antidiscriminatievoorzieningen komen. ‘’Wij hebben bij het ministerie gepleit voor een lokale aanpak met oog voor onderlinge verschillen, voor het oormerken van gelden hiervoor en voor inbedding in bestaande structuren door de inwoners van de eilanden zelf. Daarnaast vindt Discriminatie.nl dat ook de zelfstandige landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba betrokken moeten worden bij het realiseren van ADV’s op de eilanden. We zijn blij om te zien dat zowel de commissie als de minister deze aanbevelingen heeft overgenomen.’’

Adviezen en vervolg

Met de invoering van deze wetgeving, de lokale anti-discriminatiemeldpunten en de mogelijkheid van individuele klachtbehandeling door het College voor de Rechten van de Mens, zijn veel punten die zijn aangedragen door Discriminatie.nl overgenomen. Hierdoor wordt de bescherming tegen discriminatie op grond van, onder meer, huidskleur, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap en geslacht op de eilanden vergroot. Naast Discriminatie.nl steunen ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de Nationale ombudsman en de betrokken ngo’s en gesprekspartners op de drie eilanden de bevindingen en aanbevelingen.

Discriminatie.nl blijft betrokken bij het verdere proces van inrichten van de ADV’s op de eilanden. ‘’Niet alleen door onze input te leveren op de inhoud, maar ook door onze expertise te delen met onze toekomstige collega’s daar.’’

Het volledige persbericht van de rijksoverheid vind je hier.

Minister Bruins Slot met de verkenning naar de invoering van de gelijkebehandelingswetgeving op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.