Direct naar inhoud

Over
Discriminatie.nl
Limburg

Discriminatie.nl Limburg voert voor bijna alle Limburgse gemeenten de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen uit. Dat betekent dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt – op welke grond dan ook – zich bij ons kan melden. Alle meldingen bekijken wij vanuit de discriminatiewetgeving en bepalen zo de aanpak van je zaak. Lees hier meer over onze werkwijze.

Discriminatie.nl Limburg behandelt niet alleen klachten over discriminatie, maar registreert deze ook en verwerkt ze, anoniem, in rapportages. De jaarlijkse rapportage gaat naar de gemeenten in Limburg waarvoor wij werken zodat zij weten hoe het ervoor staat met de discriminatie in hun gemeente. Zoals welke groepen mensen worden gediscrimineerd en op welke grond worden zij het meeste gediscrimineerd? Bijvoorbeeld op grond van handicap en chronische ziekte of op grond van herkomst. Allemaal belangrijke informatie; want hiermee kunnen gemeenten hun beleid bepalen of bijstellen. De verantwoordelijke minister ontvangt ook de rapportage.

Tenslotte verzorgt Discriminatie.nl Limburg ook trainingen en voorlichtingen. Op scholen, bij bedrijven, bij maatschappelijke organisaties: overal waar dat gewenst en zinvol is. Voorlichtingen en trainingen kunnen op maat worden gemaakt. Kijk hier naar ons aanbod.

Organisatie

 • Organisatie

  Discriminatie.nl Limburg is een onafhankelijke stichting die voor 27 Limburgse gemeenten de Wet op de antidiscriminatievoorzieningen uitvoert. In deze wet is geregeld dat elke gemeente een onafhankelijk meldpunt moet hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. Discriminatie.nl Limburg is dit meldpunt voor de meeste Limburgse gemeenten. Ons kantoor is in Maastricht, maar natuurlijk komen we voor een intakegesprek, een voorlichting, training of activiteit naar je toe.

  De medewerkers van Discriminatie.nl Limburg zijn deskundig op het gebied van discriminatiewetgeving en klachtbehandeling. Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd conform de cao Sociaal Werk en Discriminatie.nl Limburg is aangesloten bij de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie.

  Organisatiestructuur

  Directeur-bestuurder

  De heer Chris Baltussen

   • Nevenfuncties:
    • Penningmeester Landelijke Vereniging tegen Discriminatie
    • Voorzitter Rode Kruis Noord- en Midden-Limburg

  Raad van Toezicht

  • Mevrouw mr. M.E.P.J. van Heeswijk-Kuster (voorzitter)
   • Nevenfunctie: Bestuurder Stichting Pensioenfonds DSM Nederland
  • Mevrouw L.C.M. Bakker
   • Nevenfunctie: Stuurgroeplid Business Breakfast Club Ronald McDonald Huizen Limburg
  • De heer J.M.M.H. Mertens
   • Geen nevenfunctie

  De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Er wordt gewerkt volgens de Code of Governance voor maatschappelijke organisaties.

  Jaarrekening

  Lees hier de jaarrekening 2022 van Discriminatie.nl Limburg. Onze statutaire naam is Stichting Antidiscriminatievoorziening Limburg. Dus deze naam zie je terug in de jaarstukken.

 • Klachtenregeling

  Ben je onverhoopt niet tevreden over de dienstverlening van onze consulenten, dan kun je hierover een klacht indienen bij de directeur-bestuurder, Chris Baltussen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kun je je richten tot de Externe Klacht Commissie (EKC) van de landelijke vereniging waarbij wij zijn aangesloten. Deze heet Discriminatie.nl. Klachten kunnen per e-mail onder vermelding van EKC gestuurd worden naar [email protected]. Dit kan ook per post, stuur dan je klacht naar Postbus 284, 2000 AG te Haarlem.

  Klachten die niet eerst aan onze directeur worden voorgelegd, maar meteen aan de EKC, worden niet ontvankelijk verklaard. Lees meer over de werkwijze van de EKC in de klachtenprocedure.

  Als je een klacht hebt over de directeur-bestuurder, dan kun je je richten tot onze Raad van Toezicht. Klachten kunnen uitsluitend per post gestuurd worden naar de Raad van Toezicht ADV Limburg, p/a Boschstraat 21A, 6211 AS in Maastricht.

 • Aangesloten gemeenten

  Het werkgebied van ADV Limburg bestaat uit de volgende gemeenten:

  • Beek
  • Beekdaelen
  • Beesel
  • Bergen
  • Brunssum
  • Echt-Susteren
  • Eijsden-Margraten
  • Gulpen-Wittem
  • Heerlen
  • Kerkrade
  • Landgraaf
  • Leudal
  • Maasgouw
  • Maastricht
  • Meerssen
  • Nederweert
  • Peel en Maas
  • Roerdalen
  • Roermond
  • Simpelveld
  • Sittard-Geleen
  • Stein
  • Vaals
  • Valkenburg aan de Geul
  • Venlo
  • Voerendaal
  • Weert
 • Overige gegevens

  • KvK-nummer: 14117142
  • RSIN-nummer: 820843866
  • ADV Limburg heeft de ANBI status
 • Disclaimer

  Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt regelmatig gecontroleerd en/of aangepast.

  Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de via deze site verkregen informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar Discriminatie.nl Limburg eventueel naar doorlinkt.

  Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Discriminatie.nl Limburg als bron.

  Heb je vragen of klachten over onze site dan kun je contact met ons opnemen via [email protected].