Direct naar de content
Je ziet het logo van Discriminatie.nl

Nederland blijft achter in strijd tegen discriminatie: urgentie voor gelijkheid groter dan ooit

Recente rapporten en ontwikkelingen in Nederland tonen aan dat er nog steeds dringende maatregelen nodig zijn om discriminatie in onze samenleving tegen te gaan. We zijn nog lang niet zo ver zijn als we zouden moeten zijn wat betreft gelijkheid en non-discriminatie.

In het nieuws

Deze week kwam in het nieuws dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak beschuldigd worden van fraude. Uit recente gegevens blijkt dat maar liefst 97% van de studenten die wordt beschuldigd een migratieachtergrond heeft. Het gebruikte algoritme om studenten te selecteren heeft geen wetenschappelijke basis en is gebouwd op basis van ervaringen van medewerkers van DUO, waardoor bewuste en onbewuste vooroordelen in het algoritme terecht kunnen zijn gekomen. Minister van Onderwijs Dijkgraaf erkent de urgentie van dit probleem en pleit voor een grondig onderzoek.

Daarnaast blijkt uit recent onderzoek dat Nederland nog steeds lager scoort dan buurlanden op de ranglijst van gelijkheid tussen man en vrouw. Volgens het World Economic Forum staat Nederland op de 28e plaats, achter Chili en voor Slovenië. Hoewel Nederland goed presteert op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, blijven we achter op het gebied van politieke representatie en de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft beleid minder oog heeft voor wat belangrijk is voor vrouwen, en zijn vrouwen (financieel) kwetsbaarder. Dit onderstreept de noodzaak om actie te ondernemen om genderdiscriminatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke kansen krijgen in alle aspecten van het leven.

Daarnaast wordt per 1 juli de nieuwe journalistieke code van de NPO van kracht. Helaas ontbreekt in deze code een specifieke vermelding van racisme en discriminatie. Het enige wat wordt benoemd, is dat het vermelden van kenmerken als etnische afkomst, geaardheid of religie alleen gepast is wanneer dit relevant is voor een onderwerp of item. Een gemiste kans, ook volgens antiracismecoördinator Rabin Baldewsingh: ‘’Aangezien er zich veel racistische en discriminerende incidenten hebben voorgedaan in de mediawereld en er nu weinig verandert’’. De nieuwe code had een belangrijke rol kunnen spelen in het bevorderen van inclusiviteit en het vermijden van stereotype representaties in de media. Verantwoorde journalistiek is immers ook bedoeld om een evenwichtige en diverse weergave van de samenleving te garanderen.

Sámen één

Deze recente berichten benadrukken de aanhoudende uitdagingen waar we voor staan op het gebied van discriminatie. Hoewel er inspanningen worden geleverd om gelijkheid te bevorderen, laat het bovenstaande zien dat er nog een lange weg te gaan is.

Het is van essentieel belang dat discriminatie in al zijn vormen actief wordt bestreden. Dit vereist betrokkenheid van individuen, instellingen en de samenleving als geheel. We moeten werken aan een inclusieve cultuur waarin gelijkheid en non-discriminatie de norm zijn. Alleen door samen te werken en collectief te streven naar een rechtvaardigere samenleving kunnen we vooruitgang boeken en een wereld creëren waarin iedereen gelijke kansen en gelijke behandeling krijgt, ongeacht hun afkomst, geslacht of andere persoonlijke kenmerken!