Direct naar inhoud

Discriminatie.nl
Noord-Brabant

Heb jij of wel eens met discriminatie te maken? Meld het wél. Jouw ervaring telt. Wij luisteren naar jouw verhaal en helpen je. Je staat er niet alleen voor!

Wie zijn wij

Regio Noord – Brabant wordt ondersteund door drie antidiscriminatievoorzieningen: RADAR, Vizier en de LEV-Groep. Onze organisaties zetten zich in voor gelijke behandeling en het aanpakken van discriminatie. Onze professionele consulenten discriminatiezaken staan klaar om jouw verhaal te horen en je te ondersteunen bij het nemen van de nodige stappen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

 • Meldpunt discriminatie: Maak gebruik van ons meldpunt om discriminatie-incidenten te rapporteren. Jouw melding is de eerste stap naar verandering.
 •  Advies: Onze consulenten bieden (juridisch) advies en begeleiding om je te helpen bij eventuele  stappen.
 • Ondersteuning en begeleiding: We bieden  ondersteuning en begeleiding gedurende het hele proces. Je staat er niet alleen voor.
 • Voorlichting en bewustwording: Ontdek onze educatieve programma’s die gericht zijn op het vergroten van bewustwording en het creëren van een inclusievere samenleving.

Wij zijn er om jouw rechten te beschermen en om samen te streven naar een wereld zonder discriminatie. Samen kunnen we het verschil maken. Neem contact met ons op, meld incidenten, en laten we samen werken aan een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving.

Veelgestelde vragen

 • Wat is discriminatie nu eigenlijk?

  Kort gezegd is discriminatie het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Discriminatie is verboden. Dat staat in artikel 1 van de grondwet.

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

 • Leiden alle ervaringen met discriminatie tot een melding of klacht?

  Nee. Niet iedereen die met discriminatie wordt geconfronteerd zal hier melding van maken. Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom iemand niet aan de bel trekt bij ons.

  Om te beginnen verschillen mensen in hun reactie op discriminatie: de een wuift een incident weg als onbelangrijk, de ander spreekt iemand er direct op aan, weer een ander trekt zich terug in de eigen groep om zichzelf tegen discriminatie te beschermen. Een tweede reden kan zijn dat mensen zichzelf niet als slachtoffer willen zien, wat volgens hen wel gebeurt bij een melding. Een derde reden is dat mensen bang kunnen zijn om een melding te maken: ze hebben bijvoorbeeld in het dagelijks leven veel te maken met de veroorzaker (denk aan een buurman of collega) of zijn van de veroorzaker afhankelijk (zoals een onderwijzer of werkgever). Maar wat ook een hele belangrijke reden is, is dat het in veel gevallen moeilijk is om discriminatie te herkennen, laat staan te bewijzen.

 • Hoe kan ik een melding doen?

  Vul het meldformulier in op Discriminatie.nl. Met je gegevens wordt altijd vertrouwelijk omgegaan.

   

 • Belangrijk om te weten!

  • Onze hulp is gratis!
  • We houden je van elke stap op de hoogte.
  • We ondernemen geen actie zonder jouw toestemming.
  • Melden kan ook anoniem, zonder vervolgstappen.

Actueel

Agenda

Ben jij gediscrimineerd?

Of zag je het bij iemand anders? Meld het! Onze klachtbehandelaars zijn er voor jou. Samen zoeken we naar een oplossing.