Direct naar inhoud

Stop etnisch profileren!

Gepubliceerd op:

Je hebt niks verkeerds gedaan, maar wordt toch gecontroleerd door de politie, Belastingdienst of een andere instantie. Het overkomt mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond vaker dan witte mensen. Gecontroleerd worden vanwege je huidskleur, afkomst of religie is discriminatie.

Bekijk op Vimeo Opent in een nieuw venster
In deze video legt Tikho Ong uit wat etnisch profileren is en hoe we een einde kunnen maken aan deze discriminerende controles. 

Wat is etnisch profileren

Huidskleur, nationaliteit, afkomst of religie bepalen soms nog steeds of je wordt gecontroleerd door de overheid, instanties of bedrijven. Dit heet etnisch profileren en is een vorm van discriminatie. Etnisch profileren is in strijd met de mensenrechten en met artikel 1 van de Grondwet.

Verbod rechter

Ook de rechter heeft etnisch profileren verboden. Het mag op geen enkele manier een rol spelen bij een beslissing om iemand te controleren. De rechter deed deze uitspraak in een rechtszaak over grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee. Maar ook andere (overheids)instanties en bedrijven moeten zich aan de uitspraak houden. De rechtszaak was aangespannen door RADAR, Amnesty International, Controle Alt Delete en twee burgers.

Hoe ontstaat etnisch profileren? 

Negatieve gevolgen

Etnisch profileren heeft negatieve gevolgen. Mensen die het meemaken kunnen zich vernederd en onveilig voelen. Daarnaast is het ook schadelijk voor de samenleving als geheel. Etnisch profileren zorgt voor stigmatisering en wakkert wantrouwen aan in (overheids)instanties.

Hoe stoppen we etnisch profileren?

De overheid moet stoppen met etnisch profileren. RADAR en Amnesty International hebben een brief gestuurd naar de regering waarin we om maatregelen vragen. Ook jij kunt helpen om etnisch profileren te stoppen.

Spreek je uit en onderteken de petitie van Amnesty International:

Meld etnisch profileren

Jouw melding helpt om aandacht te blijven vragen voor de kwalijke gevolgen van etnisch profileren.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen