Direct naar inhoud

Meer meldingen en registraties discriminatie in Oost-Brabant

Gepubliceerd op:

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie-incidenten in de regio Oost-Brabant is in 2023 gestegen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie regio Oost-Brabant 2023. Deze jaarlijkse rapportage bevat cijfers van meldingen bij Discriminatie.nl – het meldpunt van de antidiscriminatievoorzieningen, registraties door de politie en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens binnen het gebied van de politieregio Oost-Brabant.

Man in een rolstoel in gesprek met consulente

Antidiscriminatievoorzieningen ontvingen 358 meldingen over een voorval in Oost-Brabant, 59 procent meer dan in 2022. De politie registreerde 618 incidenten, een toename van 66 procent. Alleen het College voor de Rechten van de Mens ontving minder verzoeken om een oordeel uit de regio, namelijk 36: een daling van 4 verzoeken.

Herkomst meest geregistreerd

Meer dan de helft van de meldingen bij ADV’s en geregistreerde incidenten door de politie gaat om discriminatie op grond van herkomst/huidskleur.  De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen 134 meldingen meer over deze discriminatiegrond dan in 2022. Deze gingen voor een groot deel over twee zaken, namelijk: de poster ‘Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. Omar en Samira niet’ van de landelijke overheidscampagne over discriminatie op de woningmarkt, en de uitspraken van de burgemeester van Den Bosch over mensen met een Marokkaanse achtergrond.

Bij antidiscriminatievoorzieningen kwamen daarna de meeste meldingen binnen over de gronden handicap/chronische ziekte (41) en seksuele gerichtheid (19). De meeste registraties van de politie gingen verder over over seksuele gerichtheid (203) en antisemitisme (43).

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Melders bij antidiscriminatievoorzieningen ervaren discriminatie het vaakst op de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen op het terrein van collectieve voorzieningen is meer dan verdubbeld (van 29 naar 66). Ook hier kwam de stijging voor een groot deel door meldingen over de hiervoor genoemde poster uit de landelijke overheidscampagne tegen woningmarktdiscriminatie. Veel mensen vonden de poster kwetsend en discriminerend. De poster heeft echter ook gezorgd voor een toename van meldingen op het gebied van huisvesting.

Meld discriminatie

De Monitor Discriminatie geeft een beeld van de omvang en het soort geregistreerde discriminatie-incidenten. Aangezien veel incidenten niet worden gemeld of geregistreerd, tonen de cijfers slechts een beperkt deel van de totale omvang van ervaren discriminatie.

Discriminatie melden kan bij Discriminatie.nl, het landelijk meldpunt van de antidiscriminatievoorzieningen en de politie. Of dien een verzoek om een oordeel in bij het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder

Je kunt  de monitor hieronder downloaden of lees de online versie.

We hebben ons best gedaan om de Monitor Discriminatie toegankelijk te maken voor bezoekers met een (visuele) beperking. Gebruik je voorlees-software?Dan kun je het beste de volgende links gebruiken om de tabellen in de monitor voor te laten lezen.

Deel deze pagina

Een lijst met artikelen