Direct naar inhoud

Over
ons

Missie

De missie van het bureau is het voorkomen en oplossen van ervaringen met discriminatie vanuit de visie dat iedereen een gelijkwaardige plek inneemt in een samenleving waar sociale cohesie een belangrijke waarde vormt, een inclusieve samenleving gericht op talentontwikkeling, participatie en zorg voor elkaar.

Wie zijn wij?

Bij Discriminatie.nl NHN werken gemotiveerde en ervaren medewerkers. Ook zijn er verschillende vrij­willigers actief, als voorlichter op scholen of als projectmedewerkers.

Ons team bestaat uit: Frederique Janss (directeur), Femke Broeze (projecten), Marlon Mendes Capinha (consulent), Lien Depauw (consulent), Asli Cubukcu (voorlichtingen), Sherwin Kirindongo (voorlichting & projecten) en Ellen Touray (voorlichting & projecten)

Het bestuur van stichting Discriminatie.nl Noord Holland Noord bestaat momenteel uit Eveline Rutten (voorzitter), Elbert Volkers (secretaris) en Henk de Graaff (penningmeester). Het bestuur is te bereiken via [email protected]

Niet tevreden over ons?

Wij vinden het belangrijk om te blijven werken aan onze kwaliteit, en zijn daarom blij met jouw feedback. Daartoe ontvang je na iedere voorlichting of afgesloten klachtbehandeling een evaluatieformulier.

Op het evaluatieformulier kunt u aangeven waarom u denkt dat de klachtbehandeling niet volledig of niet goed is uitgevoerd. De directie zal het formulier behandelen en een reactie geven. De mogelijkheid bestaat om met de directeur in gesprek te gaan.

Als u niet hierna nog niet tevreden bent over onze klachtbehandeling of als het een klacht betreft over de directie, kan dit worden voorgelegd aan de klachtencommissie van onze branche.