Direct naar inhoud

Projecten

Discriminatie.nl Noord Holland Noord initieert, organiseert en werkt mee aan projecten om vooroordelen, ongelijke behandeling en discriminatie in een breed maatschappelijk kader onder de aandacht te brengen. Dit doen we op eigen initiatief en op aanvraag. Bent u ook op zoek naar een samenwerking, neem dan contact met ons op.

Dialoog bijeenkomsten

Lastige maatschappelijke onderwerpen kennen vaak veel invalshoeken. Het is niet altijd makkelijk om naar elkaars mening te luisteren, sterker nog, begrip te hebben voor een andere mening. Door met elkaar in dialoog te gaan, komen mensen eerder tot elkaar. Een gespreksleider waakt over de groepsdynamiek. Een inleider kan zorgen voor gerichte expertise op een bepaald thema.

Verklaring ‘Gelijke behandeling in de Sportakkoorden’

In Stede Broec, Dijk en Waard en Alkmaar zijn, samen met maatschappelijk betrokken partners, lokale sportakkoorden afgesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In de akkoorden staan zes ambities geformuleerd met waarop men de komende jaren voortgang wil boeken. Discriminatie.nl NHN sloot aan bij de eerste ambitie: ‘Inclusief sporten & bewegen’ met de ‘verklaring gelijke behandeling in de sport’. Wij zetten ons in om de verklaring gelijke behandeling onder de sportverenigingen actief verspreiden en laten tekenen.  

Regenboog activiteiten

Een aantal gemeentes in de regio heeft beleid gemaakt om de sociale acceptatie van LHBTi+ te vergroten. Grotere gemeentes, waaronder Alkmaar, Dijk en Waard en Hoorn, zijn middels in overeenkomst met het Ministerie van OCW regenbooggemeente. Discriminatiezaken werkt samen met de gemeentes en met belangenorganisaties van LHBTi+ om het regenboogbeleid vorm te geven en uit te voeren. Naast het vergroten van sociale acceptatie is zichtbaarheid van de LHBTI doelgroep een belangrijke doelstelling.

Voorbeelden van projecten