Direct naar de content

Over ons

Discriminatie.nl is de landelijke vereniging van Nederlandse antidiscriminatiebureaus. De landelijke vereniging is een brancheorganisatie die de belangen van de leden behartigt, uniformiteit bevordert, onderlinge samenwerking faciliteert en contacten met landelijke partijen legt en onderhoudt. Discriminatie.nl heeft achttien leden en samen bedienen zij ruim 90% van de Nederlandse gemeenten en hun inwoners. Discriminatie.nl heeft bovendien geen winstoogmerk en alle middelen worden ingezet om onze doelen te realiseren.

De landelijke vereniging heeft een bestuur dat wordt gekozen door de leden. Het bestuur van Discriminatie.nl bestaat uit:

Sjaak van der Linde – voorzitter
Carla van Dijk – secretaris
Chris Baltussen – penningmeester


Het RSIN-nummer van Discriminatie.nl is 822812307.