Direct naar inhoud

Over
Discriminatie.nl

Bij Discriminatie.nl geloven we in een Nederland waar gelijkheid en respect voorop staan. Onze missie is om discriminatie te voorkomen en een inclusieve samenleving te bevorderen.

Wie zijn wij?

Discriminatie.nl is een samenwerking tussen verschillende antidiscriminatiebureaus verspreid over het land. Alle inwoners van Nederland hebben namelijk het recht discriminatie te melden en daarbij hulp en ondersteuning te krijgen. Ook in jouw regio zijn wij te vinden. Onze consulenten discriminatiezaken zijn mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden en ervaringen. Maar we werken vanuit dezelfde overtuiging en hanteren dezelfde werkwijze. Allemaal met als doel een einde te maken aan discriminatie.

Voor gelijke behandeling, tegen discriminatie.

Wat we doen

Klachtbehandeling

We verlenen bijstand aan mensen die zich bij ons melden. We bieden iedereen een luisterend oor, geven advies, bemiddelen of helpen bij procedures. Bij melden wordt onze werkwijze beschreven. 

Registratie en rapportage

Alle meldingen die wij ontvangen registreren wij. De gegevens hiervan worden anoniem gebruikt om rapportages te maken voor gemeenten en de rijksoverheid. Wij doen verslag over het aantal meldingen, waar ze over gaan, op welk terrein de incidenten zich afspelen (op het werk, bij de sportclub, in de horeca, etc.) en op welke manier er gediscrimineerd wordt. De rapportages helpen om trends en patronen te signaleren en voor de overheid om beleid te bepalen.   

Advies & preventie

Het is gebleken dat het implementeren van beleid om gelijke kansen te bevorderen en dingen als het instellen van gedragscodes, bijdragen aan het voorkomen van discriminatie en het bevorderen van een inclusieve samenleving. Bewustwording van wat discriminatie is en wat het met mensen doet heeft ook een preventieve werking. Daarom kun je ook voor advies over deze onderwerpen terecht bij Discriminatie.nl. De meeste regionale bureaus bieden vanuit preventief oogpunt ook voorlichtende activiteiten aan.

Wist je dat?

Voor onze website hebben wij gebruik gemaakt van AI, oftewel kunstmatige intelligentie om beelden te ontwerpen. Natuurlijk hebben wij dit niet zomaar gedaan, het gaat om een goed doordachte combinatie van menselijke creativiteit en AI-technologie.

Overige gegevens Discriminatie.nl

 • Bestuur

  • Voorzitter: S. van de Linde
  • Secretaris: C. van Dijk
  • Penningmeester: C. Baltussen
 • KvK-, RSIN- en bankrekeningnummer

  • KvK-nummer: 50573349
  • RSIN-nummer: 822812307
  • Bankrekeningnr. NL14 TRIO 0198 3502 36

Meld het wél

Ben je gediscrimineerd of zag je het bij iemand anders gebeuren? Meld het! Wij zijn er voor jou. Samen zoeken we naar een oplossing.